2008-11-05

Sprida lite kärlek i bloggosfärenObama vann – och jag tror många med mig har kunnat andas ut idag en aningen lättade. Dagen till ära hade jag tänkt att sprida lite kärlek i bloggosfären – låt oss se vad som pågår:

Johan skriver om att Sverigedemokraternas plockar billiga poäng, Tony skriver om att McCain trots förlusten förhöll sig storsint och ödmjuk, Thomas S. skriver om religion och Spinoza, Jimmy oroas över miljöpartiets glidning mot den politiska mitten, Linnea skall föreläsa om grön ideologi i Borås, Massoud filosoferar över ordens betydelse, Anders idoliserar, Thomas H noterar att Homer Simpson röstar demokratiskt, Lunken parodierar förbifart Stockholm, Vänstra Stranden skriver om mattillsatser, Charlotte fiskar, Jakob konstaterar det som idag är ett faktum, Fredrik skriver om det omöjliga med att få livspusslet att gå ihop, Birger filosoferar över begreppet ”Svart”, Björn F oroas över det ökade antalet socialbidrag, Johan F. funderar kring duchandet, Stefan beklagar hur friskolorna har urartat, Joakim konstaterar att det inte alltid är lätt att vara i opposition, Heja belyser problemet med turismen, Marlene gläds över Obama, Karl reflekterar över ekonomikonferans, Svensson undersöker gated communities, Björn J. funderar kring vad skolan egentligen skall åstadkomma, Emma önskar att de gröna kunde komma till makten i USA, Mats oroas över att Obamahysterin kan komma att bli en magplask, Evelina filosoferar över ögonblickskonst, Rasmus funderar kring ekonomisk filosofi, Markus funderar på hur västtrafiken skall ha det egentligen, Johan D. menar att valfrihet inte alltid är valfrihet för alla, Per funderar kring motstånd och medvetandegörande, Erik Malm pratar om Gröna Studenter, Christian jobbar Obama, Christopher pratar om panspektronism och motståndsstrategier, Tomas E. konstaterar att Sverigedemokraterna inte är så demokratiska, Alexandra pratar om communitys.

3 kommentarer:

Mats sa...

Så rart av dig!

Erik Malm sa...

Mycket kärlek. Väl talat.

Masoud sa...

Tack Heiti! Mycket kärlek tillbaka!