2009-03-11

GMO och levbara ekologier

Torbjörn Fagerström, prof. i teoretisk ekologi, angriper miljörörelsen i DN-Debatt, som enligt honom sprider obefogad skräckpropaganda när det gäller genmodifierad mat (GMO). Visst kan det finnas delar av miljörörelsen som reagerar ryggmärgsreflexmässigt, och visst kan kritiken ibland vara högljudd - men man bör se reaktionen som en sund skepsis; samtidigt tycker jag att Fagerströms kritiska artikel i sig är alltför okritisk. För frågan är minst sagt komplex. Det räcker inte med att påstå att vi kan ”effektivisera” jordbruket eller skapa på resistenta grödor för att möta klimat- och miljöproblem; men det räcker inte heller att stämpla GMO som någonting onaturligt och per definition som någonting farligt (Läs Jimmy Sands inlägg) - utan vi bör prata om ”levbara ekologier”.

Ett ekosystem är ett oerhört komplex system som inte ”känner” några gränser mellan åkermark, människor, teknik, politik, länder eller ekonomi. Kunskapen om hur våra biologiska ekosystem hänger samman är oerhört rudimentärt (jag frågade en välrenommerad biolog häromåret om vilken roll Hasselmössen hade i det lokala ekosystemet – svaret var att vi nästan ingenting vet om hasselmöss, än mindre om vilken roll de spelar i ett ekosystem), och kunskapen om hur ekosystem påverkas i framtiden av olika ”faktorer” vet man egentligen ännu mindre om. Det enda vi med säkerhet vet idag är att vi inte vet hur GMO kommer att påverka våra ekosystem: vare sig det handlar om de biologiska eller de sociokulturella.
Vi vet däremot att många av de sociokulturella effekterna har varit förödande i delar i världen. T.ex. bönder som har blivit stämda av Monsanto för patentintrång efter att ofrivilligt fått genmodifierat utsäde spritt till sina åkrar, och som sedan slagit ut den ursprungliga grödan. Eller när Indiska bönder lockades av Monsanto (via attraktiva ingångsavtal) att satsa på GMO bomullsgrödor utan att för den skull informeras om konsekvenserna: det slutade med att otaliga bönder ruinerades på grund av ökade omkostnader i form av licensavgifter, behovet av speciella växtgifter och gödningsämnen (vilket bland annat lett till en omfattande självmordsvåg i Indien). När vi betraktar konsekvenserna så kan vi inte längre stolt prata om ”levbara ekologier”.

Dessa problem är faktum – att GMO skulle vara lösningen på framtidens problem bör man vara oerhört skeptisk inför, det är enbart lösa spekulationer som kan visa sig ha oerhörda konsekvenser för våra ekosystem. När Torbjörn Fagerström pratar om ”vetenskapliga belägg” så betyder det i detta fall ingenting. ”Vetenskapen”, som Fagerström förmodligen pekar på, kan inte ”greppa” hela detta breda spektrum av effekter som GMO utgör på våra ekosystem. Vetenskapen kan i bästa fall komma fram till att gröda X är resistens mot kyla och att gröda X kanske inte är skadlig för den mänskliga organismen. Men tar denna forskning hänsyn till patent, ekonomi, politik, samhälle, teknik och människor?
Vi vet inte heller hur en storskalig GMO satsning skulle slå på den oerhörda diversitet som våra biologiska ekosystem idag besitter – vi bör också vara oerhört noga med att påpeka att många av de ändringar som sker inom ekosystem är irreversibla.

Vandana Shiva skriver (Citat via Chris) :
Through patents and genetic engineering, new colonies are being carved out. The land, the forests, the rivers, the oceans and the atmosphere have all been colonized, eroded and polluted. Capital now has to look for new colonies to invade and exploit for its further accumulation /…/ Resistance to biopiracy is a resistance to the ultimate colonization of life itself - of the future of evolution as well as the future on non-Western traditions of relating to and knowing nature. It is a struggle to protect the freedom of diverse species to evolve. It is a struggle to protect the diverse cultures to evolve. It is a struggle to conserve both cultural and biological diversity.

14 kommentarer:

Johan sa...

Problemet ar vall egentligen det att ekologiska odlingar inte kan forse snart 9 miljarder manniskor med mat. Vi maste maximera utnyttjandet av varje platt mark for att det ska fungera och da ar ekologiska odlingar ett sloseri med utrymme. Av just den anledningen, plus allt flumm associerat med market, sa bojkottar jag alla ekologiskt odlade produkter.

Miljororelsens kritik mot GMO ar inte sund, den ar lika fanatisk som motstandet mot karnenergi. Att fa en greenpeace ledare att erkanna att det kan finnas bra GMO vore som att forsoka fa dom att erkanna att det finns sakra reaktorer. Det gar sa stick i stav med deras forutfattade meningar att de heldre haller fast vid dom an att se pa vad forskningen visar.

Tur att det finns personer som Lynas, Monbiot, Lovelock och Moore som kan andra uppfattning da fakta presenteras, trakigt bara att de ar en sa liten minoritet. Tragiskt att man inte kan hoppas pa en liknande oppen attityd fran Schlaug, Krueger eller Daleus.

Unknown sa...

Problemet med försiktighetsprincipen, som bloggposten ytterst handlar om är ju att man inte kan vara fullständigt säker på någonting.
Följaktligen säger nämnda princip att man skall sitta blick still. Så fungerar inte livet. Alla beslut innebär alltid ett visst mått av chanstagning.
Enskilda exempel på personliga tragedier imponerar inte, då ju sådana kan hittas i allsköns sammanhang. En sund skepsis, som antyds i bloggpostens inledning är en vettig hållning, liksom en öppen diskussion, och ett alert sinne, ifall något förbisetts. Dogmer däremot hör inte hemma någonstans

Anonym sa...

GMO är en klurig fråga. Som framgår av länken till min blogg har jag svårt att se att det kan finnas några riktigt entydiga svar. Patentfrågan är förstås viktig, och där kommer vi in på immaterielrättsfrågor som är en diskussion nästan för sig.

Men om vi ska ta diskussionen om försiktighetsprincipen så anser jag att det egentligen inte är så svårt om man tillämpar det Karl Popper kallade piecemeal social engineering och som vår vän Thomas Svensson brukar påminna oss om. Den som fattar bäst beslut i komplexa frågor som denna är offentligheter (publics) i deweysk mening.

Heiti Ernits sa...

@Johan Simu:

Av någon anledning förvånar det mig inte att du bojkottar ekologiskt -- you fit the profile :)

Och konsensus i "känsliga" ämnen är aldrig eftersträvansvärt enligt mitt sätt att se det. Det är bra att det finns starka röster som Schlaug, Krueger och Daleus. Vi måste också värna om mångfalden av idéer.@Ingemar:

Det är Din tolkning av försiktighetsprincipen --
Vi skall absolut aldrig sitta still, vi skall jobba med nya idéer och vara dynamiska. Därmed (om vi bortser det komplexa i det specifika ämnet - och pratar princip) bör man aldrig jobba med "korkade" lösningar och frågor. Alla beslut handlar om en viss chanstagning, ja, men vissa frågor bör man kanske inte överhuvudtaget laborera med ifall det finns andra mer säkra lösningar att tillgå. Vi lever i ett risksamhälle - och vår teknologi är lika kraftfullt som vår egentliga okunskap om vår omvärld, vilket gör vissa frågor oerhört farliga. GMO skulle kunna vara ett av dessa frågor.
Öppen diskussion är A/O liksom en odogmatisk hållning, håller med där.

Heiti Ernits sa...

@Jimmy:

Det finns inga riktiga entydiga svar - vi kommer aldrig att veta de fulla konsekvenserna såvida vi inte kör detta fullskaligt. Det går inte att estimera utgången på förhand. Och håller med om att det är oerhört komplex fråga - man kanske skall dela patentfrågan för sig, men samtidigt är ju frågan om det egentligen går att "dela" på frågan. De olika komponentera (teknologi, gener, politik etc) - både materiella och expressiva - hakar i varandra och skapar systematiska helheter - som vi nog inte kan veta någonting om förens efteråt.Jag är den första att förorda det popperianska metoden för förändringar. Men frågan är vad som uppnås med en sådan metod i t.ex. denna fråga.

Vi säger t.ex. att vi i början av seklet hade testat denna metod på att införa förbränningsmotoder baserad på fossila bränsel. Liten skala (ser bra ut), större skala (ja, det funkar ju), allt större och tillslut så tippar systemet hyfsat oväntat och vi har klimatförändringar. De biologiska ekosystemet reagerar inte på respons och stimuli, utan fas-shiften ("phase-transisions") sker oväntat (man har nått tipping-point). I detta fall så hade man följt det popperska metoden till punkt och pricka - hey man kanske till och med kunnat fixa bort bilarna, men,

när det gäller GMO, så sker dessa förändringar utan återvändo - det kan sluta med att vi alltid kommer att behöva modifiera varenda organism för att kunna få saker att "fungera" (och man inser ju rätt raskt att detta är nästan en omöjlig uppgift - ifall man inte är en obotlig vetenskapsoptimism dvs)....det är inte säker att konsekvenserna blir så dystra, men vill vi ta reda på detta när vi vet att många processer är irreversibla?

Unknown sa...

@Johan lösningen är kanske att inse och börja jobba på att inte vara 9 miljarder utan istället minska befolkningen?
Har du inte lyssnat på vad följderna är med fortsatt och enligt din tes utökad odling med bekämpningsmedel och handselsgödsel blir?
Var i ligger det osunda att vara skeptisk och kritisk mot en företeelse som man anser är dålig?

Johan sa...

Heiti, givetvis jag bojkottar alla produkter som är fientliga mot utveckling :)
Starka röster har jag inget emot, men röster som rent ut ljuger däremot har ingen plats i debatten.. Men håller med dig om att konsensus inte är att eftersträva eller ens är betydelsefullt, iallafall inte inom vetenskap. Konsensus har ingen plats i vetenskap.

Styrbiorn, tja varför tar du inte och åker till Asien och afrika och ber dom snällt att sluta föröka sig? :) Vi kommer bli 9 miljarder människor oavsett vad någon tycker. Att försöka hindra det är som att försöka hindra tidvattnet, det gäller att vakna och inse det och börja jobba på hur man ska göra det hållbart. Ekologiska odlingar tillhör det förflutna och det finns inget som säger att GMO, bekämpningsmedel och konstgödsel inte kan vara hållbart eller att det ens är sämre än ekologiska odlingar.

Jag har lyssnat till vilka följer miljörörelsen påstår att det kommer bli och jag köper inte det för fem öre. Eftersom jag vet mycket väll hur mycket skit miljörörelsens representanter snackar om kärnenergi så har jag noll och inget förtroende för deras vetenskapliga kompetens i någon fråga. Det är en rörelse som tjänar sitt levebröd på att skrämmas och motverka utveckling. Skeptisk ska man alltid vara, ljuga, bedra och skapa panik på falska grunder ska man däremot inte.

Unknown sa...

@Johan
Exempel - om GM-fiskar som bara ska odlas i avskildhet slipper ut och har ihjäl andra fiskarter, är det bra?
Om GM-grödor korsbefruktar sig med andra mer urprungliga eller traditionellt framodlade grödor och på sikt utrotar dessa, är det bra?
Om BT-grödor (väster som producerar insektsgift påverkar pollinerande insekter så att de dör av, är det en bra utveckling?

Vad gäller folkmängd så begriper jag väl också att det inte är någon lätt uppgift. Men en början är ju iallafalla att inte hävda befolkningsökning är alltigenom positiv och något nödvändigt. Samtidigt kan man börja jobba på att vända trenden så att det iallafall planar ut. Vad finns det för gott ändamål med att vi blir fler människor om vi som du säger inte kan försörja de som redan finns? Är det den liberala inställningen om självbestämmande som går före allt annat?

Johan sa...

De farhagorna later mer av samma sort som de farhagor som fanns om att forsta atombomben skulle satta igang en skenande fusionsreaktion i atmosfaren. Man kan alltid hitta pa skrackscenarier om alla slags tekniker men det behover inte betyda att de har nagon realistisk sannolikhet att intraffa.

Motstandet mot GMO verkar mycket bygga pa att det som ar "naturligt" pa nagot satt skulle vara "battre". Men alla vara grodor idag ar redan sa jakla manipulerade att de har foga med sina naturliga kusiner att gora. Med GMO har vi bara fatt ett kraftigare verktyg for att astakomma det vi redan sysslat med i hundratals ar. Man kan vara sunt skeptisk det har jag inget emot, men attityden att GMO ar daligt punkt slut forstar jag inte.

Har aldrig sagt att befolkningsokning ar nagot entydigt positivt, sager bara att det ar oundvikligt och ju snabbare vi inser det ju snabbare kan vi komma fram till konstruktiva losningar. Befolkningsokningen kommer plana ut sa smaningom nar globala levnandsstandard okar och kvinnorna blir mer utbildade.

Anonym sa...

Du formulerar problemet mycket väl, Heiti och Johan Simu tvingas att hitta på egna formuleringar från hans värld av "miljöfanatiker" för att argumentera. Det vore bättre, tycker jag, om han ägnade sig åt en saklig diskussion om det du faktiskt skriver.

I övrigt håller jag med Styrbjörn, att det är befolkningstillväxten som är det absolut viktigaste problemet att lösa. Inte bara med avseende på mattillgång, utan också förstås på allt annat vi människor förbrukar av jordens resurser. Och, som Johan påpekar, befolkningsfrågan löses genom bättre levnadsstandard, men varför vänta på att denna uppstår spontant? Vi borde ägna långt större kraft åt att accelerera utvecklingen mot en jämlik värld.

Anonym sa...

god start

Anonym sa...

Enquire into Our Adverse Prices at www.Pharmashack.com, The Prime [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Chemist's rat on [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Espy Sober Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Withstand in a Notorious Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] In drill of Your Regimen ! We Vend Pre-eminence docket [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

Anonym sa...

Predilection casinos? enjoin someone this untested [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] exemplar and hold the office in section of a chap up online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also discontinuation our up to rendezvous [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] gen at http://freecasinogames2010.webs.com and increase unswerving to heyday incredibly misled !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] within an eyelash of is www.ttittancasino.com , in lieu of of german gamblers, weakening upon during unrestrained online casino bonus.

Anonym sa...

reside in accumulator's item this sure of mandate [url=http://www.casinoapart.com]casino[/url] perk at the outwit [url=http://www.casinoapart.com]online casino[/url] physician with 10's of with it [url=http://www.casinoapart.com]online casinos[/url]. actions [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-roulette.html]roulette[/url], [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-slots.html]slots[/url] and [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-baccarat.html]baccarat[/url] at this [url=http://www.casinoapart.com/articles/no-deposit-casinos.html]no drag into confuse up a weigh casino[/url] , www.casinoapart.com
the finest [url=http://de.casinoapart.com]casino[/url] against UK, german and all to the world. so in stature of the cork [url=http://es.casinoapart.com]casino en linea[/url] obstruct us now.