2006-12-15

På högerfronten intet nytt...

...Förvisso...men jag kan tydligen inte låta att bli uppeldad vartenda gång borgarna förkunnar ut sina politiska reformer.

De här punkterna har gnagt mitt sinne de senaste dagarna:

1) Regeringen har genom ett kryphål, mer eller mindre snott pengar (1,14 miljarder) från Biståndsbudgeten, som förmodligen istället kommer att användas för skattesänkningar.
Det mest förvånande i sammanhanget är att Birgitta Olhsson (fp) samt kristendemokraterna inte opponerar sig i frågan nämnvärt, antar att ibland gör partipiskan lite för ont, eller så är det Reinfelts bruna hypnotiska ögon som har lamslagit antagonisterna.

2) För att finansiera sitt hål i budgeten (Uteblivna a-kassa höjningar) dras AMS-anslag ner med ytterligare 285 miljoner. Det kan få otrevliga konsekvenser. (sr)

3) Statligt ägda (eller delvis ägda) bolag, som t.ex. SBAB , V&S, OMX, Nordea skall säljas ut, och fler skall till giljotinen vandra.
Klåfingrigt, man behöver inte vara ekonom eller statsvetare för att förstå att här är det Ideologin som styr före pragmatismen, regeringen har inte ens analyserat konsekvenser eller de sekundära kostnader för samhället som det kan medföra.
Man tycker att man borde ha tagit lärdom av den misslyckade avregleringen av El-marknaden.

Och förresten, var är miljöpolitiken? Andreas Carlgren leker struts och babblar om att det skall tas kraftfulla tag både internationellt och hemmavid. Dra upp huvudet ut sanden och agera människa!

Inga kommentarer: