2013-01-24

Riv inte, utveckla Krokhallsberget!


En arbetsgrupp för socialdemokraterna har presenterat ett framtidsdokument för näringslivsutveckling i Borås. Ambitionen är lovvärd. Många av förslagen är utmärkta. Dessvärre riskerar detta arbete överskuggas av det faktum att arbetsgruppen föreslår att man river Krokhallsberget och bereder mark för exempelvis ett utbyggt resecentrum. Förslaget är inte nytt. Även centerpartiet har tidigare drivit frågan om Krokhallsbergets rivning. Vi menar att detta vore mycket olyckligt för Borås som stad. Berget hör starkt ihop med stadsbilden och ligger varm om hjärtat för många Boråsare. Berget har många platsmässiga och estetiska kvalitéer som är unika i en urban miljö. Borås som stad är lyckligt lottad med två centrala bergformationer - Krokhallsberget och Vattentornet - som är relativt lätttillgängliga. Det är unika naturresurser som vi skall vara mycket rädda om. Bergets växtbeklädda ståtliga front välkomnar besökare från när och fjärran och blir det första som möter en besökare i Borås. Berget är otroligt vacker under sensommaren när framsidan lyser upp i starka färger. Ytan på Krokhallsberget används idag relativt frekvent för rekreation vilket engånggrillarna vittnar om. Här finns det en otrolig utvecklingspotential. Berget skulle kunna göras mer tillgänglig och attrahera fler människor. Tack vare bergets höjd går solen ner lite senare än i markhöjd. Berget ger också en utsikt över staden. Vi tycker att berget skall utvecklas och locka fler människor. Vi är inte främmande för utvecklad restaurang eller caféverksamhet på toppen. Vi tycker också att det hade varit spännade och lovvärt att öppa upp berget för en yngre generation. En actionpark med skatemöjligheter och bmx-bana enligt Göteborgsmodellen hade varit en otroligt givande investering för staden. Varför inte komplettera detta med klättermöjligheter på den bergsvägg som vetter mot cykelparkeringen. En utvecklad verksamhet på berget som ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken hade kunnat locka människor från hela Sjuhärad. Det är också näringslivsutveckling. Vi kan också tänka oss en utvecklad parkmiljö med möjlighet till stadsodling eller en fruktpark på den plats där parkeringar idag ligger. Det finns säkert många goda och kreativa idéer hos Boråsarna kring hur Krokhallsberget skall kunna utvecklas. På 70-talet stadsplanerade man med grävskopan. Det är inte sällan man idag ångrar de stora och okänsliga ingreppen som skedde för 30-40 år sedan. Vi tror på ett mjukare sätt att stadsplanera. Vi måste vara rädda om det unika i stadsmiljön men samtidigt vara beredda att utveckla nya kvalitéer på det gamla. Förslaget från den socialdemokratiska arbetsgruppen skall ut på remiss i den lokala partiorganisationen. Vi hoppas att man begraver tankarna på att riva och fångar istället upp nya idéer för hur berget skall kunna utvecklas på ett spännande sätt och bidra positivt till Borås som stad.

Heiti Ernits (MP)
Tom Andersson (MP)
Ida Legnemark (V)
Fredrich Legnemark (V)

2013-01-07

Bästa R'nB från 2012

Krystale Caught Up Remix Feat. KaytradamusGeorgia Anne Muldrow - Seeds feat. MadlibERIMAJ - Social LifeFreddie Joachim Feat. L. Santiago - I Say ITHEESatisfaction - QueenSThe Slakadeliqs (Slakah The Beatchild) - Call Me Your FriendRobert Glasper Experiment - Afro Blue (Feat. Erykah Badu)Jai Paul - JasmineKwes. - lgoyh.Jesse Boykins III - 'The Perfect Blues'Wiz KhalifaMiguel - AdornSolange - Losing You