2012-02-21

Vegetarisk matdag


Förslaget att införa en vegetarisk skolmåltid i veckan har bland annat i Borås lett till en något märklig debatt. Det är en diskussion som både berör och provocerar. Givet det vi empiriskt vet om den storskaliga köttproduktionens negativa påverkan på miljön och klimatet, kunde detta beslut varit ett pragmatiskt steg i rätt riktning mot ett hållbarare samhälle. Ett samhälle som idag står inför flera svårlösta utmaningar. Det känns idag något trivialt att nämna den globala uppvärmningen och miljöförstöringen. Två frågor med högst kännbara konsekvenser för våra samhällen.
Beslutsfattare har två underbyggda faktum att ta hänsyn till när vi genom våra beslut söker bidra till ett hållbarare samhälle: (1) storskalig köttproduktion givet de teknologier och metoder som används idag har en negativ miljö och klimatpåverkan; (2) köttkonsumtionen har ökat mycket kraftigt per person och år sedan 1980-talet. Det är de två effekterna tillsammans som utgör problemets kärna.
Diskussionen förvandlades märkligt nog till en debatt om att “demonisera köttet” och “socialistiskt tvång”. Dessutom tar sig diskussionen ofta karaktären av “antigen eller” resonemang. Förslaget är inte att vara tänkt att lösa alla våra problem som rör kosthållning och/eller miljö- och klimatproblem. Förslaget syftar i sin enkelhet att minska köttkonsumtionen något. En måltid i veckan. Ett litet steg, men i rätt riktning givet de utmaningar vi står inför. Må hända är det ett litet steg som får marginella effekter på de problemet vi söker att mildra. Men ett litet steg är bättre än inget steg alls.
En vegetarisk måltid i veckan har också en symbolisk laddning. Den kopplar pedagogiskt samman matens ursprung och matproduktionens påverkan i en tid av urbanisering och globala varuflöden. Det kan också få fler människor att reflektera över sina matvanor kopplat till matens ursprung och produktion. Förslaget har pedagogiska poänger och för inte minst upp den viktiga kostfrågan på dagordningen.
Det är naturligtvis så att vi beslutsfattare måste jobba med en mångfald av åtgärder som rör maten och kosthållningen. Det ena beslutet behöver inte utesluta det andra. Att minska på köttkonsumtionen är lika viktigt som exempelvis att komma tillrätta med att vi slänger runt en tredjedel av maten på tallriken. Onödig stort resursslöseri med knappa resurser - både ekonomiska och ekologiska.
Att de politiska blocken i Borås har målat in sig i var sin ringhörna ser jag som ett politiskt misslyckande. Budskapet borde, såhär i efterhand, varit mer positivt formulerat och förslaget genuint förankrat i de politiska församlingarna. Okunskap går alltid att bota med rationella resonemang och fakta. Politisk prestige däremot, kan döda de mest vällovliga besluten. Vi får komma ihåg vad frågan i grunden handlar om. Vår gemensamma framtid.
Och jag glömde nämna. Jag är köttätare. Konstigt nog ger detta faktum i många församlingar ett större legitimitet i diskussionen. (Publicerat i Borås Tidning för några veckor sedan) Debatt: BT1, BT2, BT3, BT4, TV4)