2007-05-30

Intolerans och Fördomar

Homofobin är utbredd i Polen, rötterna tros ligga i en sorts katolsk fundamentalism, och läget för homosexuella har kraftigt förvärrats sedan den starkt konservativa regimen tillträdde; Den nya ledningen ser sig utföra en moralrevolution, ett korståg mot dekadensen präglad av patriotiska värderingar. Och det finns de som påstår att förföljelsen som rättfärdigas av den politiska ledningen påminner om 1930-talets nazistiska hatpropaganda.
Premiärministern Jarosław Kaczyński har krävt en lag som hindrar homosexuella från att bli lärare, och har avskaffat departementet för jämställdget och skydd av minoriteter.
Homofobin i Polen har tagit ny svindlande och surrealistisk vändning, där polens Barnombudsman Ewa Sowinska har bett psykologer om råd för att utröna om Teletubbies figuren Tinky Winky sprider homosexualitet och därför bör förbjudas.
- ”Jag lade märke till att han bar en handväska”, sade Sowinska i en tidningsintervju.
Det här vittnar om djup okunskap och ingrodda fördomar.
Debatten fördes även USA i slutet på 90-talet, med pastorn Jerry Falwell i spetsen, men den stora skillnaden ligger i att ideérna i Polen har politiserats, och är därför mycket farligare.
Vart tog respekt, tolerans, acceptans och medmänsklighet vägen?
Polens kurs är oacceptabelt och ovärdig en modern och sekulär demokrati!

2007-05-28

Australien

Australien står inför en ekologiskt katastrof, den extrema torkan på östkusten är inne på sitt tionde år, medan på västkusten har regnmängden minskat med 20 procent de senaste 30 åren.
Den oberoende forskningsorganisationen CSIRO klargjorde redan för flera år sedan att väderförändringarna beror till största delen på växthuseffekten, väderstrukturerna ser ut att ha permanentats, och den regn som faller, faller oftast under fel säsong.
Tonen mellan forskare, allmänheten och politiker har blivit allt skarpare den senaste tiden, rapporterar ekot. Australiens regering har konsekvent, sedan den tillträdde för 11 år sedan, vägrat att ratificera Kyotoprotokollet, och samtidigt förnekat eller trivialiserat betydelsen av klimatförändringarna. Anledningen är sannolikt att skydda Australiens största exportvaran, kolet, menar Ian Lowe, professor emeritus vid Griffith universitetet i Brinsbane.

Torkan slår hårt mot Australiens nationalekonomi, exporten minskar kraftigt, bönder ruineras, boskap dör av törst eller nödslaktas, våldsamma bränder, skörden av ris, bomull och citrusfrukter torkar.
Och samtidigt kallar premiärministern John Howard miljöexperterna för ”domedagsprofeter”.
Istället talar han om att det hela ”är i Guds händer”, och att man skall ”be om regn”, vilket jag tycker visar tydligt bristen av politiskt handlingsvilja.
Att ratificera Kyotoprotokollet kommer ingalunda få det regna Australien, men politiken måste drivas mer långsiktigt än så.
Australien är tillsammans med USA den enda av de rika industriländerna som inte antagit nationella mål för sänkning av koldioxid, och är dessutom ett av de länder som släpper ut mest koldioxid per invånare.
Det märkliga är också att 80 procent av befolkningen i Australien är för en ratificering, vilket EU kommissionären för miljöfrågor, Stravros Dimas framförde på miljökonferensen i Bryssel i April.
Australiens agerande är oansvarigt och själviskt, de har mycket att lära sig av sina urinvånare.

2007-05-25

Intergalaktiska handduksdagen

Idag den 25 Maj, så firas handduksdagen till minne av författaren Douglas Adams.
Så glöm för all del inte handduken idag, och vad som än händer, grips inte av panik!

2007-05-23

Afrika is Rising!

Läser på europaportalen att EU-ländernas biståndsministrar beslutade förra veckan att ta bort resterande tullar och kvoter för jordbruksprodukter från utvecklingsländerna, utom ris och socker (där vill man fortfarande skydda den inhemska produktionen). Avtalet förväntas bli klart till årsskiftet och sen är det fritt fram för diverse olika produkter som t.ex. Bananer.
Sverige vill också släppa tullarna på socker och ris, och dagens beslut ses därför som en kompromiss.

Det här är sannerligen ett framsteg!

2007-05-22

Lyckorus?

Debatten om lycka, vad som gör människor lyckliga, och huruvida man genom förd politik kan skapa förutsättningar för maximerad lycka, har på allvar dragit igång under den sista tiden, samtidigt som resultaten haglar inom lyckoforskningen.
Jag var på en föreläsning om lycka av filosofen Bengt Brülde för några veckor sedan på Högskolan i Borås, hade tänkt skriva om det, men den ambitiöse Jimmy hann före mig.

Om detta ämne har också Joachim Vogel, Björn Halleröd och Elisabeth Landgren-Möller skrivit på DN-Debatt.

Frågan aktualiserades åter under helgens kongress, vilket tycktes få vissa politiska reportrar och ledare dra lite ironiskt på mungiporna. (Inlägg om detta hittar ni på Birger Schlaugs blogg).

Miljöpartisten Annika Lillemets, som skrev motionen ”Politik för Lycka” skriver om ämnet på Birgers Blogg:

Lycka hellre än ensidig fokusering på blind ekonomisk tillväxt som överordnat politiskt mål – är vi flummiga, vi som tror på det? Må så vara. Aristoteles, Jeremy Bentham, Tony Blair och brittiske tory-ledaren David Cameron – jag och mina gröna vänner är i gott sällskap.

Verkligt flummigt är att fortsätta tro på ständigt ökad ekonomisk tillväxt i en värld med begränsade naturresurser som vi redan överutnyttjar.
I Storbritannien och andra länder som kommit längre än Sverige i det avseendet förs nu en seriös diskussion om hur man med politiska beslut baserade på forskningsresultat kan öka förutsättningarna för att göra människor lyckligare, inte bara rikare.
BBC har gjort en sevärd World Database of Happiness.
Amerikanerna Diener och Seligman har sammanställt en bred kunskapsöversikt över floden av studier av förutsättningar för lycka (Beyond Money. Toward an Economy of Well-Being. Psychological Science in Public Interest, 5), liksom brittiska Donovan och Halpern (”Life Satisfaction: the state of knowledge and implications for Government”, 2002).

“World Values Survey” är en omfattande enkät till 90 000 personer i 46 länder som har genomförts fyra gånger sedan 1982.
Dessa visar att goda sociala relationer, frihet och demokrati, trygghet, mål och mening i livet, lagom mycket meningsfullt arbete och god hälsa är viktigt för människors lycka.

Det är fullt möjligt att öka lyckan med politiska beslut genom att till exempel minska arbetslöshet, överdrivet lönearbete och stress, förebygga och lindra psykisk ohälsa och onfördela från rika till fattiga – om den politiska viljan finns.

Professor Layard skriver utförligt om vad detta kan innebära i sin bok ”Happiness, Lessons from a New Science”. Det är också intressant att en majoritet av svenskarna länge sagt sig föredra kortare arbetstid än högre lön (t ex SIFO 2003).

En brittisk regeringsrapport (ovan nämnda ”Life Satisfaction...”) drar slutsatsen att vi nu vet så mycket om lycka och hur den kan påverkas av politiska beslut och åtgärder att det är befogat att ha ökad lycka som politiskt mål.

Visserligen är metoderna för att mäta livskvalitet ännu relativt outvecklade jämfört med de traditionella ekonomiska men det är bättre att mäta relevanta fakta grovt än irrelevanta precist (ur Christer Sannes nyligen utgivna bok ”Keynes barnbarn"
En bättre framtid med arbete och välfärd”).
I Storbritannien arbetar både regering och opposition för att finna former för att förbättra förutsättningarna för att människor ska bli lyckligare, inte bara rikare.
Jag tror tiden är mogen för en synvända även i Sverige. Stress, utslagning, miljöförstöring och andlig tomhet i den råa konsumismens spår gör att alltfler inser att vi måste anpassa samhället till verkligheten.
Folkmajoriteten har länge prioriterat livskvalitet i form av exempelvis arbetstidsförkortning och rättvis fördelning före högre lön och mer överflödskonsumtion.

Nu gäller det att eliten börjar lyssna.”

2007-05-21

Kongress2007

Kongressen i den otippat vackra staden Norrköping är nu över; det har varit väldigt roligt och givande. Framför allt är jag nu efteråt, mer positiv till påverkanstorg som kongressform, vilket medger alla medlemmar komma till tals, även om jag kan tycka att i vissa frågor kunde en viss plenumdebatt ha förelegat. Det gav också en helt andra möjligheter att komma till tals både med motionärerna och partistyrelsen, och den ledigare disskusionsformen skapar en mer kreativ debattatmosfär.
Många spännande beslut togs i helgen: Kraftfullare klimatpolitik med tuffare krav, räntefria lån för klimatinvesteringar, fortsatt satsningar på småföretagarna, kompetenshöjningar av domstolar, miljöcertifiering av läkemedel, importförbud av päls av rovdjur och djur dödade endast för pälsens skull, kriminalisering av tidelag (jag undrar vilka i riksdagen röstar emot ett sådant förslag), motsätta sig den borgerliga utförsäljningen av statliga bolag, ökade satsningar på offentlig sektor och mycket mera.
Partistyrelsen för miljöpartiet har vitaliserats i och med att tre unga och duktiga politiker under 25 blev invalda, Anders Wallner, Marie-Helena Dahlberg och Max Reijer, ett stort grattis!
Mer information om kongressen och de beslut som togs hittar ni här.

2007-05-16

Kongress

Imorgon går den årliga kongressen av stapeln, efter att tidigare varit funktionär här i Borås, så har jag fått förtroendet att åka till Norrköping som kongressombud, med rätt att rösta.
Vi som åker från Borås är Sofia, Bo-Lennart, Thony, Johan, Tomas, Staffan och undertecknad.
Kongressen kommer att fatta beslut om diverse propositioner och motioner, välja språkrör, partisekreterare och partistyrelseledamöter med mera.
De stora frågorna i år är valet av partisekreterare samt miljöpartiets syn på statligt ägande. Debatt i plenum ersätts i år av påverkanstorg, och meningen är att alla, även de som saknar retoriska färdigheter och talvana, skall kunna tycka till och påverka, tanken är god, och det skall bli spännande och se om det fungerar.

2007-05-14

Kapprustning

Sakta med säkert har kalla kriget börjar tina upp ur historiens permafrost.
Som ett svarNATO:s planer att bygga missilskölder bland annat Polen kommer nu med Ryssland med ett liknande system. Passande motåtgärder, kallar den ryska generalstabschefen Jurij Balujevskij det. Målsättningen är att komma igång 2010, och basen kommer att vara utrustad med olika typer av missiler som kan riktas mot olika mål.
De framsteg som projektet partnerskap för fred hittills har genererat skjuts
i sank, spänningarna mellan USA / NATO och Ryssland har stigit de senaste åren vilket gör världen ingalunda säkrare plats att leva på.
Historien upprepar sig, och är ännu ett bevis på att vi ingenting lärt av historien.

2007-05-13

1:46

Jag skriver alltså lever jag.
Men det känns som jag är hundra år idag, kroppen smärtar, knäna ömmar och låren känns mörbultade, en rond med Göteborgsvarvet och jag är golvad.
Men det var väldigt roligt, även om jag bitvis tappade tron på att komma i mål, och jag kommer definitivt att göra om det nästa år, vilket måste tyda på existensen av någon slags självplågogen.
Och all heder åt nätverket ”Nato- inte välkomna i Göteborg”, de gjorde ett bra jobb och syntes överallt i stan.

2007-05-11

Ruun Forest, ruun!

På lördag är det dags, Göteborgsvarvet det vill säga, fjärilarna surrar i magen på blotta tanken.
Att frivilligt springa 21 km ihop med 50.000 andra hurtiga motionärer kan ju tyckas absurt.
Den elaka balten från öst, startnummer 41131, det vill säga nästan sist i kön, hoppas på inte alltför många lik som han måste klättra över.
Förhoppningen är att komma i mål, levande, allt annat är bonus, genomför jag loppet på under två timmar så är jag en lycklig man.
Veckans uppladdning har bestått i kaffe, kakor, bullar, lite pasta och mängder av saltgurka (för det har jag minsann hört skall vara bra), och så lite fysiskt aktivitet som möjligt.
Saltgurkan är egentligen inget annat än placebo, mental boosting, ett led i min mentala träning a la Lars-Eric Uneståhl (Ni vet snubben som predikar om självhypnos och hajar i simbassängen). Så min prestation kan bli lika slumpartad som Aftonbladets sommar prognoser, ni vet det där: ”Så kommer din Semester att bli, alla orter!”.
Vidare rapportering kommer att ske under lördagen, over and out.

2007-05-10

Helt Bombad?

Klusterbomb enligt Wikipedia:

Klusterbomb är en kapsel som innehåller ett stort antal mindre bomber. Klusterbomben fälls av flygplan varvid kapseln delar på sig. De små bomberna armeras då och exploderar sedan vid kontakt med markytan eller föremål på marken. I regel detonerar inte tio procent av de små bomberna vilket leder till en försvårning av återuppbyggnaden efter kriget samt civila förluster årtionden efter konfliktens slut. Till exempel i Laos har 30 000 människor dödats av oexploderade amerikanska klusterbomber sedan Vietnamkrigets slut för över 30 år sen.


SR rapporterar att förslaget för förbud mot klusterbomber, har röstats ner i riskdagens utrikesutskott, eftersom folkpartiet svängt i frågan och nu stöder de övriga regeringspartiernas nej till ett förbud.
En avgörande orsak ör att JAS Gripen kan utrustas med klusterbomber säger försvarsminister Mikael Odenberg.

Niice! High Five!

2007-05-07

Quo Vadis, Sarko?

Gesetz und Ordnung, selektiv invandring, tuffare tag, slöddret ska rensas ut med en kärcher (högtryckstvätt).
Retoriken känns igen, populism, nationalism, enkla lösningar på svåra problem och en skev problemformulering.
Vi får hoppas att det enbart handlar om retorik och flört med högerextremisterna.
Synd, jag hade personligen hellre sett en kvinna vid rodret, och hoppades in i det sista på den betydligt mjukare Ségolène.
Viva Ségo!

2007-05-04

Lyxpussel

Jag måste bara tipsa om Carl Fredrik Holtermanns blogg, Therapeutic Pictionary, han levererar träffsäkra karikatyrer på löpande band.

-"Det finns livspusslet och det finns lyxpusslet. Ett stressande livprojekt utan tillstymmelse till, just det, liv".

Ta det säkra före det osäkra.

Har upplevt de konstigaste kombinationerna och de lustigaste formuleringarna när det gäller mitt namn, både i skrift och tal. Det här bilden tog jag på ett brev som jag fick skickat till jobbet. Hade det inte varit lättare att helt enkelt skippa hela Herr&Fru köret? Istället så garderar man sig =))

2007-05-03

Kombitransport

Lastbilstrafiken har ökat dramatiskt de senaste 15 åren och är ett växande klimatproblem.
Problemet är omfattande och man pratar idag om rullande lager, vilket motiveras av jakten på allt billigare underleverantörer utan att ta hänsyn till det geografiska läget. Att hålla ”klassiska” lager anses också som dyrare, och i många fall ineffektivare.
Men det beror delvis på att företagen inte betalar den fulla kostnaden för transporterna, förutom de negativa miljömässiga effekterna (klimatet, buller och hälsofarliga partiklar) tär lastbilarna kraftigt på väglaget, vilket i sin tur kräver kostsamma åtgärder, vi skjuter fram kostnaderna till de framtida generationerna.
Kilometerskatt kan visa sig vara ett bra styrinstrument för att tvinga fram effektiviseringar och samordnade varudistributioner.
Framför allt är det barockt att många lastbilar idag inte lastas fullt, och att samordning saknas mellan närliggande företag på t.ex. småorter.
Även om lastbilstrafiken effektiviseras och får bära sina kostnader, så kan järnvägen trotts allt inte ersätta lastbilarna helt.
En möjlighet är att kombinera lastbil och tåg, även kallat kombitransport, det finns några länder (Österrike, Schweiz) som har kommit ganska långt i införandet, men i Sverige är det fortfarande en väldigt marginell företeelse.
Sverige skulle ha mycket att vinna på att införa kombitransporter med tanke på geografin.
Innovatörer saknas inte på området, bland annat har det svenska företaget Flexiwaggon AB tagit fram en fiffig lösning som ger en möjlighet för lastbilarna (även personbilarna!) enkelt lasta på och av sitt fordon, och lastningen kan ske i princip var som helst, det enda som krävs är en hårdgjord markyta. Chaufförerna befinner sig under resans gång i en vanlig vagn.
Samhällsvinsterna är enorma, minskad buller, vägslitage, koldioxidutsläpp, hälsofarliga partiklar och mindre antal olyckor på vägarna.
Sverige har mycket att vinna på omställningen och bör satsa på att bli ledande när det gäller omställningen till kombitransporter!

2007-05-02

Allah skall med?

33 personer från de Främlingsfientliga Sverigedemokraterna i Tomelilla skymtades i ett förstamajtåg. Banderoller som ”Sverigedemokraterna en folkrörelse för alla” bars av några och budskapet ligger numera gjutet i partiets propagandalinje.
Emellertid skymtades det lite längre bak i tåget en banderoll med texten
”Allah skall inte med”, vilket jag tycker speglar Sverigedemokraternas mer rätta ansikte.

Alla skall således inte med, är det då en folkrörelse för alla?
Allah skall inte med, inte Muhammed och således inte heller undertecknad.