2007-05-03

Kombitransport

Lastbilstrafiken har ökat dramatiskt de senaste 15 åren och är ett växande klimatproblem.
Problemet är omfattande och man pratar idag om rullande lager, vilket motiveras av jakten på allt billigare underleverantörer utan att ta hänsyn till det geografiska läget. Att hålla ”klassiska” lager anses också som dyrare, och i många fall ineffektivare.
Men det beror delvis på att företagen inte betalar den fulla kostnaden för transporterna, förutom de negativa miljömässiga effekterna (klimatet, buller och hälsofarliga partiklar) tär lastbilarna kraftigt på väglaget, vilket i sin tur kräver kostsamma åtgärder, vi skjuter fram kostnaderna till de framtida generationerna.
Kilometerskatt kan visa sig vara ett bra styrinstrument för att tvinga fram effektiviseringar och samordnade varudistributioner.
Framför allt är det barockt att många lastbilar idag inte lastas fullt, och att samordning saknas mellan närliggande företag på t.ex. småorter.
Även om lastbilstrafiken effektiviseras och får bära sina kostnader, så kan järnvägen trotts allt inte ersätta lastbilarna helt.
En möjlighet är att kombinera lastbil och tåg, även kallat kombitransport, det finns några länder (Österrike, Schweiz) som har kommit ganska långt i införandet, men i Sverige är det fortfarande en väldigt marginell företeelse.
Sverige skulle ha mycket att vinna på att införa kombitransporter med tanke på geografin.
Innovatörer saknas inte på området, bland annat har det svenska företaget Flexiwaggon AB tagit fram en fiffig lösning som ger en möjlighet för lastbilarna (även personbilarna!) enkelt lasta på och av sitt fordon, och lastningen kan ske i princip var som helst, det enda som krävs är en hårdgjord markyta. Chaufförerna befinner sig under resans gång i en vanlig vagn.
Samhällsvinsterna är enorma, minskad buller, vägslitage, koldioxidutsläpp, hälsofarliga partiklar och mindre antal olyckor på vägarna.
Sverige har mycket att vinna på omställningen och bör satsa på att bli ledande när det gäller omställningen till kombitransporter!

8 kommentarer:

Tony sa...

Instämmer som vanligt i det du skriver. I bland kan man misstänka att de svenska storföretagen missat vad "Just in time"- transporter betyder. När det på andra håll i världen betyder "I rätt tid", så har det i Sverige tolkats som "snabbast möjligt", vilket inte är samma sak...

Thomas Svensson sa...

Du har verkligen rätt. Det är nog dags för miljöpartiet att gå på ny offensiv mot biltrafiken. Kilometerskatter är ju utmärkt, kanske också vägavgifter. Allt i kombination med snabb utbyggnad av järnvägsnätet.
Tryck på på kongressen!

Anonym sa...

Thomas:
Definitivt...framför allt är det viktigt att få in det i programmet inför 2010...

//Heiti

Per Asplund sa...

Kombitransporter är absolut något som borde satsas på. Dessutom borde man faktiskt se över den kollektiva trafiken i städerna, mer specifikt bussarna. Tycker det är slösaktigt att använda så stora fordon på alla sträckor som bussarna går, det vore nog lämpligt att tänka om lite där. Har själv några idéer därikring :)

Att bygga ut järnvägsnätet vet jag inte om det är någon superbra lösning. Att lägga spår för tåget är inte det mest trevliga för miljön. Det förstör massvis med åkermark, skog och skapar en hel del buller för dem som råkar bo i närheten av där de vill bygga. Visst, själva tågen släpper inte ut så mycket skräp. Fast är diesel-lok, vilket används en hel del faktiskt, så är det inte särskilt rent och fint.

Utbyggnad, visst, men med stor eftertanke. :)

Heiti Ernits sa...

"Har själv några idéer därikring"

Är definitivt idel öra, nya idéer tas emot tacksamt =)

"Utbyggnad, visst, men med stor eftertanke."

Håller med.
Men när det gäller dagens transportalternativ, så är fortfarande tåg oslagbart...

Magnus sa...

I Trondheim hadde man ett fullständigt utbyggt spårvagnsystem, några tyckte att den bråkade för mycket och det blev argumentet för att ta den bort (till trots för den miljögunstiga lösningen spårvagnar är) i 1988. Idag så har vi bara bussar (plus en liten nostalgitripp med spårvagnen) i Trondheim och staden säger sig att satsa mot att bli en miljöstad. Man hadde så bråttom att udugliggöra spårvagnsnätet, bryta upp räls och liknande att en del ställen i Trondheim så finner man plötsligt en spårvagn mitt ute i skogen.

Heiti Ernits sa...

Magnus:
Är bränslepriset högt i Norge?

magnus sa...

inte helt säker. Bensin är rätt dyrt men i förhållande til intäkter så är det billigt. Kör inte bil själv, väntar på att ellbilarna blir bra nog, till dess blir det kollektivtransport för min del:-)