2007-07-31

Processen

Att migrationsöverdomstolen slog fast att det inte råder krig i Irak reagerade jag kraftigt mot i ett tidigare inlägg i februari.
Vilket innebär i praktiken att det är fritt fram att skicka tillbaks folk till detta fruktansvärda elände som Irak i dag är.
Jag står fast vid att det är ett mycket märkligt ställningstagande, och jag hoppas att våra nämndemän går på en annan linje i de lägre instanserna.

DN rapporterar att den vänsterextrema gruppen Afa utsatte en domare som dömt i ett migrationsmål för hot i helgen, genom att hälla ut rödfärg på, spreja på domarens hus och lämna en yxa vid dörren.
Jag tycker att det är alltid fel att utsätta enskilda människor för hot; snarare bör man jobba politiskt eller driva opinion på annat sätt.
Våld och hot skapar låsningar, antipati, och är alltid kontraproduktivt.
Ändamålen helgar inte alltid medlen, eller?

2007-07-30

Kvotflyktingar

Sverige är ett av 15 länder som årligen emot de såkallade kvotflyktingar enligt överenskommelse med FN:s flyktingorganisationen UNHCR.
FN:s kriterium för att bli en Kvotflykting är att personen måste vara särskilt utsatt för hot eller repressalier i sina hemländer; ett annat kriterium är att personen måste registreras hos UNHCR.
Antalet flyktingar (kvoten) som tas emot bestäms av regeringen, och ansvaret för regelverket ligger under migrationsministern Tobias Billström (m).
Läser en artikel att Migrationsverket är kritiskt till regeringens nya regler angående kvotflyktingar. Tydligen har det nya regelverket gjort det svårare för anhöriga att återförenas;
Vilket i värsta fall leder att barn eller de närmaste familjmedlemmarna, som inte sällan är splittrade i flyktinglägren, inte kan få asyl i Sverige.
Är det ett sätt att strama åt flyktinginvandringen eller är det fråga om ren aningslöshet, i vilket fall är det lika illa.
Svensk flyktingpolitik börjar lukta unket.

2007-07-29

Hantverkskilt

Jag vet inte om ni kommer ihåg den såkallade hantverkskilten som lanserades av Blå Kläder för några år sedan. Men min första tanke var att den skulle floppa rejält, på grund av (enligt mina fördomar) en konservativ och könsstereotyp bransch.
Men ta mig tusan så fel jag hade. Har nämligen sett otaliga sådana kjolar (eller kiltar om man så vill, för att inte tänja gränserna allt för hårt) i omlopp både på unga och gamla män inom snickar- och byggbranschen.
Kul, de konservativa konventionerna luckras upp och könsstereotyperna får sig en känga.
Man kanske skulle köpa sig en rosa en…..

2007-07-25

Vapenexport

Vapenexport: ständig huvudbry och förtret för miljö- och vänsterpartister.
En Gordisk knut vilket – så länge miljöpartiet inte har en total maktposition – inte kan lösas med en Alexanderhugg.
Svensk vapenexport är styrd av lagstiftningen (vilket förvisso sedan 1993 alltmer uppluckrats till förmån för ”mindre byråkrati och ”krångel”) och övervakas av en statlig myndighet kallad ISP (Inspektionen för strategiska produkter) som i sin tur lyder under den politiska församlingen i Exportkontrollrådet (EKR) där alla partier är representerade.

Så vad är problemet mån tro? Exportkontrollrådet (EKR) är en viktig och i förmodligen rätt så unik instans; som skall garantera att vapen inte hamnar i fel händer men även befästa Sveriges utrikespolitiska agenda.
Frid och fröjd; om det inte hade varit för att EKR ständigt bryter mot lagstiftningen genom att exportera krigsmateriel till diktaturer, krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter. Thats a fact.
Det bör också nämnas att miljö- och vänsterpartister ständigt blir överkörda i dessa ärendet i egenskap av att vara i minoritet, ty krigförande är en tolkningsfråga och i lagstiftningen står det juridiskt sett rysliga ordet: Bör.
Skall inte exporteras, hade varit mer passande.
Djävulen bor i detaljerna.
För goda relationer till våra vapenbröder går väl före mänskligt lidande?
Ekonomi före moral, inget nytt under solen här.

Problemet är också protokollen från EKR är sekretessbelagda, vilket enligt mitt tycke är ett grovt brott mot offentligheten och demokratin.
Jag kan förstå att diskussionerna kan vara känsliga, men däremot borde röstningen om ärendena kunna redovisas, utan att för den skull äventyra några statshemligheter.
Det skulle sätta press på politikerna, och även redovisa väljarna hur deras förtroendevalda agerar.

Dags att tvätta byken.

2007-07-20

Grön flagg

Läser en tidningsenkät i dagens DN där frågan lyder om personen i fråga tycker att det är viktigt att köpa ekologisk mat, varvid en medelålders man säger:
-” Ja, jag måste köpa ekologiska varor, annars blir min dotter arg på mig.”

Det är just därför vi behöver fler skolor med miljöutmärkelsen Grön Flagg (Flash presentation).
Kunskap är väldigt viktig del i miljöarbetet; hoppet står till de framtida generationerna.

Anonyma politiker

Skall politiker endast synas under valtider? Vad tycker du?
Tillsammans med Tomas och Johan spatserade jag runt bland stadens gator och torg där vi delade ut diverse material och flygblad under några timmar ikväll, rustade till tänderna och tillgängliga för diverse påhopp och debatter.
Torsdagar i Borås innebär mycket folk i omlopp, och är därmed ett ypperligt tillfälle för politiker att träffa sina väljare; även om gensvaret, tyvärr må jag väl säga, var allt annat än översvallande, men det är egentligen inte så konstigt.
Huvudsaken är egentligen att Miljöpartiet syns.
Hoppa gärna på oss, ställs oss mot väggen, fråga gärna, vad vill du driva för frågor?
Vi kommer att befinna oss i Stadsparken nästa torsdag...

2007-07-19

Walden

Har precis avslutat läsningen av den Svenska nyöversättningen av ”Walden” med originaltiteln “Walden, or, Life in the Woods” (1854) av den Amerikanska författaren Henry David Thoreau.
Boken kretsar runt författarens egna erfarenheter av ett levnadsexperiment kring skogstjärnen Walden i Massachusetts, där han under två år levde spartanskt i sin egenhändigt snickrade stuga; en strävan mot en återgång till det ursprungliga, en mild protest och en ideologisk pose.

Den unga författaren reagerar instinktivt mot det moderna samhället, där han med sin intellektuella skärpa lyckas formulera en bred kritik av samtiden, om man så vill: civilisationskritik; ifrågasättandet av människans tilltagande frånvändhet från naturen och djuren men till en viss del även sina känslor, bristen på kontemplation, den ökade stordriften, den ohämmade exploateringen av naturen, teknikoptimismen, utsugningen av arbetarna med mera, men läsaren blir också varse om författarens mer intima tankar och idéer om de både stora och små frågorna i tillvaron.

Boken kan också ses i ljuset av romantikens sinande inflytande på samtiden och kulturen, där industrialismens intågande oundvikligen innebar ett förtingligande av naturen och djuren; men också synen på människan som produktionsmedel i en värld där rationalitet går före känsla.

Thoreau kan ses som en ung idealist eller romantiker, tyvärr begrepp som under historien fått en negativ laddning, obefogat kan man tycka.
En man som förtvivlat och desperat försöker hindra den tilltagande strömmen från en damm som för länge sedan brustit.
Som med sina oerhört vackra och målande beskrivningar försöker få oss att hitta tillbaks till det ursprungliga, ett liv i samklang med naturen, respekten för allt levande.
Thoreau vill lära oss lyssna efter livet, öppna våra slumrade sinnen, få läsaren att reflektera över sina egna liv och rannsaka sig själva.
Vad gör oss lyckliga? Vad är livskvalitet? Vad behöver människan?
Boken är inte lika aktuell idag som den var då för 150 år sedan, den är mer aktuell idag än någonsin tidigare.
Hur hanterar vi överkonsumtionen, miljöförstöringen, rovdriften på djur och natur, arbetsstress, otrygghet? Vad innebär begrepp som tillväxt och välfärd?
Jag rekommenderar varmt boken, den kommer antigen reta gallfeber eller väcka sympatier hos dig. Gillar du inte idéerna, så kan du ändå läsa boken som en oerhört vacker naturskildring klädd i en sällan skådad språkdräkt.
Den kommer inte lämna dig oberörd.

Citat ur boken:
[Detta är en underbar kväll när hela kroppen är som ett enda stort sinne som insuper välbehag genom alla porer. Jag går och kommer i naturen med en sällsam frihet, jag är själv en del av den. När jag vandrar i skjortärmar längs tjärnens steniga stränder, även om det ät både kyligt, blåsigt och mulet, och inte ser något som väcker mitt intresse, så känner jag ändå en sällsynt samstämmighet med elementen.
Oxgrodornas trumpetstötar förkunnar nattens ankomst, nattskärrans ton föds i krusningarna på vattenytan.
Samhörigheten med alarnas och asparnas skälvande blad får mig nästan att tappa andan; men precis som sjön så krusas min stillhet, den rivs inte upp...]

2007-07-11

Jag lever.

Ai! Back again.

Ursäkta min frånvaro på bloggen, men jag har idkat avhållsamhet gällandes teknik under semesterveckan på Skottland; Kort avstamp i Uppsala och sen i väg igen, den här gången till Estland.
Så det kommer inte bli några inlägg på några dagar framöver heller.

Förövrigt kan jag varmt rekommendera Skottland, med sina otaliga B&B (Bed and Breakfast), trevliga människor och den storslagna naturen; även om den kulinariska upplevelsen inte nådde några bejublade höjder.

På återseende!


2007-07-02

Demokrati?

Ett nytt bostadsområde bredvid Byttorpsjön på tullen i Borås (Torpa-Hestra 4:1) ska etableras.
Miljönämnden är kommunens remissinstans när det gäller miljöområdet.
Vi fick yttra oss angående detaljplanen, och vi såg snart att den planerade bebyggelsen inkräktade på strandskyddet; det området som inkräktar på strandskyddet tar 1700 kvm i anspråk.
Både majoriteten och oppositionen var rörande överens om att strandskyddet skall respekteras. Samma sak sa flera berörda i remissgången, bland annat boende i närområdet som använder området för rekreation.
I praktiken handlade detta om att undanta några få hus ur planerna.
Det märkliga är att Kommundelsnämnden Norrby inte valde att ta hänsyn till miljönämndens yrkande. Så man börjar ju fundera om hur kommunikationen inom partierna fungerar.
Det är ingen vits med att rösta olika i samma ärenden i olika nämnder, då kan vi ju lika gärna ta bort alla facknämnder och låta kommunalråden ta alla besluten istället.
Vad som är än märkligare att en ledamot från miljöskyddsnämnden röstade annorlunda på kommundelnämndens möte, där också personen är representerad, (den 19 Maj 2007) än vad personen gjorde gällandes samma ärende på miljöskyddsnämndens möte.
Märkligt. Vi får hoppas att byggnadsnämnden respekterar yrkandet, men jag tvivlar på detta.

Jag efterlyser lite bättre kommunikation inom partierna, prata med varandra!

Rutten fisk?

Vad är avskydd av många, luktar illa, ser oaptitlig ut, är typiskt norrländskt, men smakar himmelskt?
Jag pratar givetvis om surströmmingen.
Låt dig inte luras av lukten och utseendet, den smakar himmelskt, en njutning för gommen.
Jag och min svärfar åt det igår, och ja, jag vet att vi därmed bröt traditionen att äta surströmmingen den tredje torsdagen i Augusti.

Svenskar är inte helt ensamma om att gilla denna fisk (min dragning till surströmmingen är förvisso bevis nog).Vi hade en oerfaren fransman med oss under en surströmmingsprovning, men konstigt nog uteblev reaktionen mot lukten, som annars är så bruklig.
Han menade på att de i Frankrike minsann hade ostar som lukade värre och därmed basta.
Och det bör också noteras att även han gillade strömmingen.

2007-07-01

Panglossianism

Kristendemokraterna bestämde på sitt riksting igår att bibehålla kravet på sänkt bensinpris.
Frågan uppstår härmed om teologerna hos KD hänvisar klimatförändringarna till teodicéproblemet? Kanske är klimatproblemet något att lägga till i listan efter synd, lidande, skuld och rättvisa. Istället för handling så kan vi ju alltid grubbla.
Inte helt förvånande var EU parlamentarikern tillika KD politikern Anders Wijkman emot förslaget. Amen.

Småskalig vattenkraft

Jag fick en fråga om varför jag motsätter mig ytterliggare byggnation av småskalig vattenkraft, här är svaret:

Det är en berättigad fråga, det var ett väldigt kort inlägg tidigare, så jag skall förklara lite utförligare varför jag tycker som jag gör.
Sverige får idag nästan hälften av sin energi (64-75TWh) från vattenkraft, och är således en av de viktigaste och ”renaste” energikällorna.
Cirka 75-80 procent av de Svenska älvarna och vattendragen är utbyggda av vattenkraftverk av olika storlekar.
Den småskaliga vattenkraften ger idag ca. 1.7TWh, dvs. En liten del av den totala produktionen, det finns dock en potential i de nedlagda verken, cirka 2000st, för att kunna producera ca 2TWh till. Det skulle innebära ca 5 procent (cirka 3,5TWh) av den totala produktionen i ett alternativt framtida scenario.


Du har alldeles rätt att ur energisynpunkt och för klimatändamålen är vattenkraft det absolut bästa. Men vi får inte heller glömma de biologiska och ekologiska effekterna.
Men det går tyvärr inte komma runt den åverkan som vattenkraftverk trotts allt gör på miljön.
Flera av svenska lax- och havsöringsstammarna har slagit ut, där bland annat aspen och ålen är upptagen på rödlistan över hotade arter.
Fiskevandringsvägarna till trotts, så påverkas faunan i vattnet kraftigt, den biologiska mångfalden förändras och flera djur- och vattenväxter riskerar att slås ut.
Även floran runt uppdämningarna förändras på grund av ändrade strandlinjer och den förändrade vattensammansättningen.
Vattenregleringen och den ökande hastigheten på strömmarna har också en ofta negativ inverkan på växt och djurlivet i de utbyggda älvarna, där organiskt material, förutsättningen för bottenfauna, ofrånkomligt spolas bort.
Naturskyddsföreningen slåss med näbbar och klor för att bevara orörda vattendrag, som med sitt rika och speciella ekosystem bidrar till den biologiska mångfalden.

En annan aspekt är turistnäringen som vinner på att våra vattendrag bevaras, som till exempel sportfisket.
Ett annat problem kan vara de ständiga översvämningarna som den ökade nederbörden för med sig, där det är oerhört svårt att reglera vattenmängden.

Så om man väger de den relativt småskaliga elproduktionen mot andelen utbyggda vattendrag (75%) och mot den negativa miljöpåverkan som vattenkraften trotts allt utgör.
Så väger ekvationen mot att vi skall bevara våra outbyggda vattendragen orörda.

Ett alternativ som är intressant när det gäller de befintliga småskaliga vattenkraftverken, är att effektivisera energiutvinningen genom modernare teknologi med effektivare turbiner.
Det är också väldigt viktigt att bygga ut fiskevandringsvägarna i allt högre grad, så är ingalunda fallet idag.
Det är också väldigt många fiskar som dör i dagsläget genom att hamna i turbinerna, detta måste också åtgärdas.
Följaktligen avfärdar jag inte vattenkraft som företeelse, men jag motsätter mig en utbyggnad.

Mer info från SNF.