2007-07-25

Vapenexport

Vapenexport: ständig huvudbry och förtret för miljö- och vänsterpartister.
En Gordisk knut vilket – så länge miljöpartiet inte har en total maktposition – inte kan lösas med en Alexanderhugg.
Svensk vapenexport är styrd av lagstiftningen (vilket förvisso sedan 1993 alltmer uppluckrats till förmån för ”mindre byråkrati och ”krångel”) och övervakas av en statlig myndighet kallad ISP (Inspektionen för strategiska produkter) som i sin tur lyder under den politiska församlingen i Exportkontrollrådet (EKR) där alla partier är representerade.

Så vad är problemet mån tro? Exportkontrollrådet (EKR) är en viktig och i förmodligen rätt så unik instans; som skall garantera att vapen inte hamnar i fel händer men även befästa Sveriges utrikespolitiska agenda.
Frid och fröjd; om det inte hade varit för att EKR ständigt bryter mot lagstiftningen genom att exportera krigsmateriel till diktaturer, krigförande länder och länder som kränker mänskliga rättigheter. Thats a fact.
Det bör också nämnas att miljö- och vänsterpartister ständigt blir överkörda i dessa ärendet i egenskap av att vara i minoritet, ty krigförande är en tolkningsfråga och i lagstiftningen står det juridiskt sett rysliga ordet: Bör.
Skall inte exporteras, hade varit mer passande.
Djävulen bor i detaljerna.
För goda relationer till våra vapenbröder går väl före mänskligt lidande?
Ekonomi före moral, inget nytt under solen här.

Problemet är också protokollen från EKR är sekretessbelagda, vilket enligt mitt tycke är ett grovt brott mot offentligheten och demokratin.
Jag kan förstå att diskussionerna kan vara känsliga, men däremot borde röstningen om ärendena kunna redovisas, utan att för den skull äventyra några statshemligheter.
Det skulle sätta press på politikerna, och även redovisa väljarna hur deras förtroendevalda agerar.

Dags att tvätta byken.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Om nu "krigförande" är en tolkningsfråga och det står "bör" i lagtexten, hur kan man då påstå att EKR ständigt bryter mot lagen?

Fast egentligen handlar det inte om lagen, utan om åsikter. Skulle vi göra lagen tydligare skulle vi tvingas tillåta all export.

Ska vi utveckla våra egna vapen utan att kunna sälja dem blir det extremt dyrt. Ska vi köpa vapen men bara av länder som inte exporterar till "krigförande" länder så blir vi utan vapen. Eller är det ok att köpa vapen från USA och indirekt stödja deras krig? Men inte sälja till USA?

Antingen har vi ett försvar eller så har vi det inte och vapen är till för att döda andra människor.

Heiti Ernits sa...

"Antingen har vi ett försvar eller så har vi det inte och vapen är till för att döda andra människor."

Miljöpartiets och också min inställning är att avskaffa militären och därmed också vapenexporten.
Men så länge det finns andra "större" partier som inte rör sig i den riktingen finns det ingen risk att så blir fallet.
Därför bör man göra det bästa av situationen och göra det jag föreslog i inlägget.
* Öppenhet i exportrådet
* Ändra i lagtexten