2007-07-20

Grön flagg

Läser en tidningsenkät i dagens DN där frågan lyder om personen i fråga tycker att det är viktigt att köpa ekologisk mat, varvid en medelålders man säger:
-” Ja, jag måste köpa ekologiska varor, annars blir min dotter arg på mig.”

Det är just därför vi behöver fler skolor med miljöutmärkelsen Grön Flagg (Flash presentation).
Kunskap är väldigt viktig del i miljöarbetet; hoppet står till de framtida generationerna.

Inga kommentarer: