2010-03-31

Påskgodis och bloggtips

Hade en ambition att skriva ett par inlägg denna vecka - men tidstjuvarna har återigen varit framme; och snart är det Påsk med allt vad det innebär. Jag tänkte istället tipsa om två intressanta inlägg av Jimmy Sand, som reflekterar kring Per Gahrtons bok Vad vill de gröna? från 1988: "Grön politisk teori enligt Habermas", och "Vad vill de gröna". Dessutom har den posthumanistiska bloggen, TAP, återstigit som Lazarus ur cybergraven! Ett annat tips är ACTA-bloggen som drivs av Carl Schlyter.

Nu lite musiktips:

Oh No Ono - Helplessly Young




Jonsi - Go Do


Tunng - Hustle




Northern Portrait - "The Müchhausen ln Me"





Scarlett Johansson & Pete Yorn - Relator



The Temper Trap - Sweet Disposition





Jamaica - I Think I Like U 2




Glad Påsk!

2010-03-30

Green New Deal

Idag släppte Miljöpartiet de gröna sitt valmanifest. Läs också inlägget om detta på DN –debatt. Det känns skönt att de gröna fortfarande sticker ut – i en tid av utsmetade visioner och trängseln kring den politiska mitten - vilket kommentarerna till debattinlägget skvallrar om. De sociala, miljö- och klimatmässiga utmaningarna är stora, mycket stora. Det är som artikelförfattarna skriver: det krävs ett omfattande krafttag: ett grönt nytt deal!

2010-03-22

Tänkvärt

Vi har nått det stadium då ”större” inte längre betyder detsamma som ”bättre”. Den besinningslösa strävan efter fler människor, större skördar, mer produkter, fler maskiner, efter mer och åter mer, har fram till vår generation funderar på gott och ont; i framtiden skulle det tämligen snabbt ruinera oss.
Isaac Asimov – 1971

Hmmm...pessimistiskt? Men visst är det så att

Det skulle finnas nog med pengar, nog med arbete, nog att äta, om vi fördelade världens rikedomar på ett riktigt sätt, istället för att låta oss förslavas under stelbenta ekonomiska doktriner och traditioner.
Albert Einstein – 1931

Kan dessutom meddela att medlemsantalet för Miljöpartiet de Gröna Borås växter stadigt; dessutom växer antalet aktiva medlemmar, vilket är oerhört kul! Jag skulle vilja välkomna vårt senaste tillskott Richard Klingvall till bloggosfären!

2010-03-15

Ekonomisk "tillväxt" under luppen

Att det finns fysiska, biologiska, ekologiska och sociala gränser för den ekonomiska tillväxten bestrider få idag; däremot: var gränserna går, och hur man mäter dessa, har varit ett trätoämne under en hundraårsperiod. Att det finns en tät koppling mellan miljöförstöring och klimatförändringar och ekonomisk tillväxt är också en gammal sanning – även om förhållandet är komplex och ibland diffus. Thomas Svensson visar pedagogiskt hur den ekonomiska krisen, i form av stagnerad ekonomisk tillväxt, lämnar avtryck i form av minskad utsläpp av koldioxidekvivalenter. Som Thomas skriver: ”detta brott mot tillväxtkurvan tycks göra att vi i ett enda slag tjänar in åtskilliga års planerade ansträngningar i utsläppsminskningar”. Det finns ekonomer som menar att utvecklingsländerna bör sträva efter att växla ned den ekonomiska tillväxten (”Degrowth”) – hur detta skall göras på ett hållbart sätt forskas det intensivt kring (se här). Nyligen släppte Nef (New Economic Foundation) en rapport som problematiserar frågan på ett ypperligt sätt (”Growth isn’t Possible”). Läs den! Kanske kan humor vara ett sätt att lyfta frågan: ”The Impossible Hamster Club”.





Läs också för all del DN-debatt inlägget , där författarna problematiserar befolkningstillväxten.