2010-03-22

Tänkvärt

Vi har nått det stadium då ”större” inte längre betyder detsamma som ”bättre”. Den besinningslösa strävan efter fler människor, större skördar, mer produkter, fler maskiner, efter mer och åter mer, har fram till vår generation funderar på gott och ont; i framtiden skulle det tämligen snabbt ruinera oss.
Isaac Asimov – 1971

Hmmm...pessimistiskt? Men visst är det så att

Det skulle finnas nog med pengar, nog med arbete, nog att äta, om vi fördelade världens rikedomar på ett riktigt sätt, istället för att låta oss förslavas under stelbenta ekonomiska doktriner och traditioner.
Albert Einstein – 1931

Kan dessutom meddela att medlemsantalet för Miljöpartiet de Gröna Borås växter stadigt; dessutom växer antalet aktiva medlemmar, vilket är oerhört kul! Jag skulle vilja välkomna vårt senaste tillskott Richard Klingvall till bloggosfären!

Inga kommentarer: