2010-03-15

Ekonomisk "tillväxt" under luppen

Att det finns fysiska, biologiska, ekologiska och sociala gränser för den ekonomiska tillväxten bestrider få idag; däremot: var gränserna går, och hur man mäter dessa, har varit ett trätoämne under en hundraårsperiod. Att det finns en tät koppling mellan miljöförstöring och klimatförändringar och ekonomisk tillväxt är också en gammal sanning – även om förhållandet är komplex och ibland diffus. Thomas Svensson visar pedagogiskt hur den ekonomiska krisen, i form av stagnerad ekonomisk tillväxt, lämnar avtryck i form av minskad utsläpp av koldioxidekvivalenter. Som Thomas skriver: ”detta brott mot tillväxtkurvan tycks göra att vi i ett enda slag tjänar in åtskilliga års planerade ansträngningar i utsläppsminskningar”. Det finns ekonomer som menar att utvecklingsländerna bör sträva efter att växla ned den ekonomiska tillväxten (”Degrowth”) – hur detta skall göras på ett hållbart sätt forskas det intensivt kring (se här). Nyligen släppte Nef (New Economic Foundation) en rapport som problematiserar frågan på ett ypperligt sätt (”Growth isn’t Possible”). Läs den! Kanske kan humor vara ett sätt att lyfta frågan: ”The Impossible Hamster Club”.

Läs också för all del DN-debatt inlägget , där författarna problematiserar befolkningstillväxten.

2 kommentarer:

Marie sa...

Humor är absolut ett sätt, hoppas bara att budskapet går hem hos folk.

Heiti Ernits sa...

Kul att du har hittat hit Marie!
Jag hoppas också det - blivit mer och mer övertygad om att humor är en viktig metod...Intressant blogg du driver!