2007-07-19

Walden

Har precis avslutat läsningen av den Svenska nyöversättningen av ”Walden” med originaltiteln “Walden, or, Life in the Woods” (1854) av den Amerikanska författaren Henry David Thoreau.
Boken kretsar runt författarens egna erfarenheter av ett levnadsexperiment kring skogstjärnen Walden i Massachusetts, där han under två år levde spartanskt i sin egenhändigt snickrade stuga; en strävan mot en återgång till det ursprungliga, en mild protest och en ideologisk pose.

Den unga författaren reagerar instinktivt mot det moderna samhället, där han med sin intellektuella skärpa lyckas formulera en bred kritik av samtiden, om man så vill: civilisationskritik; ifrågasättandet av människans tilltagande frånvändhet från naturen och djuren men till en viss del även sina känslor, bristen på kontemplation, den ökade stordriften, den ohämmade exploateringen av naturen, teknikoptimismen, utsugningen av arbetarna med mera, men läsaren blir också varse om författarens mer intima tankar och idéer om de både stora och små frågorna i tillvaron.

Boken kan också ses i ljuset av romantikens sinande inflytande på samtiden och kulturen, där industrialismens intågande oundvikligen innebar ett förtingligande av naturen och djuren; men också synen på människan som produktionsmedel i en värld där rationalitet går före känsla.

Thoreau kan ses som en ung idealist eller romantiker, tyvärr begrepp som under historien fått en negativ laddning, obefogat kan man tycka.
En man som förtvivlat och desperat försöker hindra den tilltagande strömmen från en damm som för länge sedan brustit.
Som med sina oerhört vackra och målande beskrivningar försöker få oss att hitta tillbaks till det ursprungliga, ett liv i samklang med naturen, respekten för allt levande.
Thoreau vill lära oss lyssna efter livet, öppna våra slumrade sinnen, få läsaren att reflektera över sina egna liv och rannsaka sig själva.
Vad gör oss lyckliga? Vad är livskvalitet? Vad behöver människan?
Boken är inte lika aktuell idag som den var då för 150 år sedan, den är mer aktuell idag än någonsin tidigare.
Hur hanterar vi överkonsumtionen, miljöförstöringen, rovdriften på djur och natur, arbetsstress, otrygghet? Vad innebär begrepp som tillväxt och välfärd?
Jag rekommenderar varmt boken, den kommer antigen reta gallfeber eller väcka sympatier hos dig. Gillar du inte idéerna, så kan du ändå läsa boken som en oerhört vacker naturskildring klädd i en sällan skådad språkdräkt.
Den kommer inte lämna dig oberörd.

Citat ur boken:
[Detta är en underbar kväll när hela kroppen är som ett enda stort sinne som insuper välbehag genom alla porer. Jag går och kommer i naturen med en sällsam frihet, jag är själv en del av den. När jag vandrar i skjortärmar längs tjärnens steniga stränder, även om det ät både kyligt, blåsigt och mulet, och inte ser något som väcker mitt intresse, så känner jag ändå en sällsynt samstämmighet med elementen.
Oxgrodornas trumpetstötar förkunnar nattens ankomst, nattskärrans ton föds i krusningarna på vattenytan.
Samhörigheten med alarnas och asparnas skälvande blad får mig nästan att tappa andan; men precis som sjön så krusas min stillhet, den rivs inte upp...]

Inga kommentarer: