2007-07-02

Demokrati?

Ett nytt bostadsområde bredvid Byttorpsjön på tullen i Borås (Torpa-Hestra 4:1) ska etableras.
Miljönämnden är kommunens remissinstans när det gäller miljöområdet.
Vi fick yttra oss angående detaljplanen, och vi såg snart att den planerade bebyggelsen inkräktade på strandskyddet; det området som inkräktar på strandskyddet tar 1700 kvm i anspråk.
Både majoriteten och oppositionen var rörande överens om att strandskyddet skall respekteras. Samma sak sa flera berörda i remissgången, bland annat boende i närområdet som använder området för rekreation.
I praktiken handlade detta om att undanta några få hus ur planerna.
Det märkliga är att Kommundelsnämnden Norrby inte valde att ta hänsyn till miljönämndens yrkande. Så man börjar ju fundera om hur kommunikationen inom partierna fungerar.
Det är ingen vits med att rösta olika i samma ärenden i olika nämnder, då kan vi ju lika gärna ta bort alla facknämnder och låta kommunalråden ta alla besluten istället.
Vad som är än märkligare att en ledamot från miljöskyddsnämnden röstade annorlunda på kommundelnämndens möte, där också personen är representerad, (den 19 Maj 2007) än vad personen gjorde gällandes samma ärende på miljöskyddsnämndens möte.
Märkligt. Vi får hoppas att byggnadsnämnden respekterar yrkandet, men jag tvivlar på detta.

Jag efterlyser lite bättre kommunikation inom partierna, prata med varandra!

3 kommentarer:

Johan Simu sa...

Hallå igen. Vill bara tipsa om lite läsning gällande mineraltillgångar i allmänhet och uran i synnerhet.
http://www.world-nuclear.org/sym/2003/pdf/macdonald.pdf
Skriven av Vice VD för Cemeco.
Jag ger inte upp innan jag får dig att erkänna att uran är en långsiktigt hållbar energikälla ur resurssynpunkt åtminstone :)

Charlotte sa...

Det där med att politiska representanter kan rösta på olika sätt i olika församlingar är inget okänt fenomen här i Malmö. Flera gånger har det hänt att sossar röstat på ett sätt i t ex en stadsdelsnämnd, sedan enligt partilinjen i kommunfullmäktige även om detta innebär ett helt annat ställningstagande än vad man innan gjort.
Bizarro.

Anonym sa...

Johan:
Sorry, på språng igen...Skall ta tag i ditt inlägg nästa vecka.


Charlotte:
Ibland går ideologi före pragmatism, och vice versa.
Man det konstiga är att samma person agerar annorlunda i olika församlingar.
Frågan är bara vad en väljare tycker om att de medborgar representanter/förtroendevalda agerar så; själv hade jag blivit beklämd...

// Heiti