2007-05-10

Helt Bombad?

Klusterbomb enligt Wikipedia:

Klusterbomb är en kapsel som innehåller ett stort antal mindre bomber. Klusterbomben fälls av flygplan varvid kapseln delar på sig. De små bomberna armeras då och exploderar sedan vid kontakt med markytan eller föremål på marken. I regel detonerar inte tio procent av de små bomberna vilket leder till en försvårning av återuppbyggnaden efter kriget samt civila förluster årtionden efter konfliktens slut. Till exempel i Laos har 30 000 människor dödats av oexploderade amerikanska klusterbomber sedan Vietnamkrigets slut för över 30 år sen.


SR rapporterar att förslaget för förbud mot klusterbomber, har röstats ner i riskdagens utrikesutskott, eftersom folkpartiet svängt i frågan och nu stöder de övriga regeringspartiernas nej till ett förbud.
En avgörande orsak ör att JAS Gripen kan utrustas med klusterbomber säger försvarsminister Mikael Odenberg.

Niice! High Five!

7 kommentarer:

Magnus sa...

Det kom ju inte precis som en bomb!
Eller kanske det var det det gjorde? Tyvärr så är "lönsamt" som regel det starkaste argumentet och hänsyn till marknaden är alltid toppen på hänsynshiearkiet. Vet inte om du har läst Leibniz? filosof och matematiker som uppfann differential och integralräkningen, han hade stor tro på matematikens möjligheter. Bl.a tänkte han sig en "universal-calculus" som kunder räkna sig fram till allt. Då kom alla krig ta slut då man bara kunde sätta sig ner och räkna sig fram till en bättre (ekonomisk) lösning i stället för att lösa den konflikten med våld. Idag då ett krig övergår de mest astronomiska summer så borde det räknestycket inte vara så svårt längre att en Leibniz "universal calculus" skulle vara nödvändigt. Så om man ser ekonomiskt på en ekonomiskt försvarad sak så vill alla andra lösningar (i ett ekonomisk perspektiv) vara att föredra. Lite långt utanför kanske?

Per Asplund sa...

Att ett förbud mot klusterbomber röstades ner är ju inte särskilt oväntat egentligen. Det finns ett stort vinstintresse i det här, som Magnus skriver i sin kommentar.

Dock måste vi väl ta och fundera lite kring dubbelmoralen i såna här frågor. Svensk vapenindustri får inte sälja vapen till krigförande länder. Men det är ju vapen vi pratar om, det är inget som ska stå i museum och samla damm. Vapen tillverkas av en anledning, att döda. Så varför hycklas det så med vapenindustrin? Det är bara att krypa till korset och erkänna vad man pysslar med.

Sen tycker jag nog den regeln är rätt töntig. Inte sälja till krigförande länder.. Så om ett land har fred nu, men sen börjar kriga (med vapen köpta från Sverige), vad gör vi då? Ska vi genast be dem att lämna tillbaka vapnen?

Självklart ska man ha möjligheten till att försvara sig, men när övergår detta till en anfallsmöjlighet? Vart är brytpunkten?

Egentligen tycker jag att vapenindustrin ska läggas ner helt och hållet. Det är det mest omogna och outvecklade av alla sysslor vi har, krig. Om ett par parter hamnar i konflikt med varann, låt dem slåss med händerna på ett fält någonstans. Då slipper vi att civila blir skadade, samt att det kan utgöra underhållning för massorna. *hehe*

Magnus sa...

"Makt, som er det eneste eksisterende prinsipp, betyr bare en ting: adgang til å påføre andre smerte." - Jens Bjørneboe

Heiti Ernits sa...

”Tyvärr så är "lönsamt" som regel det starkaste argumentet och hänsyn till marknaden är alltid toppen på hänsynshiearkiet”

Precis…

” Vet inte om du har läst Leibniz?”

Bara väldigt ytligt om honom som filosof, dock har jag kommit i kontakt med honom i matematiken.

” Bl.a tänkte han sig en "universal-calculus" som kunder räkna sig fram till allt.”

I ett filosofiskt perspektiv, när man betraktar universal-calculus, så kan man här tala om holistiskt kontra reduktionistisk analys, det reduktionistiska synsättet, som förmodligen Leibniz hade, medger att det är möjligt att räkna ut utgången för alla företeelser (Deterministiskt synsätt), men den faller på sin orimlighet i och den nära på oändliga datamängden och otillräckliga bearbetningskapaciteten.
Men begränsas urvalet, ja då kan man komma en bit på vägen, knivigare blir tolkningen av utfallet. Vems åsikter (som skall programmera calculus) gäller angående de moraliska lagarna, etik, vad skall prioriteras?
Utilitarism kontra okränkbar individ? Som du så fint utryckte det, hänsynshierarki.


” Idag då ett krig övergår de mest astronomiska summer så borde det räknestycket inte vara så svårt längre att en Leibniz "universal calculus" skulle vara nödvändigt”

Det värsta är att många krig är lönsamma ur ekonomiskt perspektiv, alternativt ser vinnaren till att nationen drar ekonomiskt nytta av sin position i efterhand.
Så att egentligen är det precis det som sker idag, man kalkylerar kallt i ekonomiska termer och det humanistiska faktorerna utelämnas, alternativt värderas lättare. Snarare borde räknestycket inkludera mänskligt lidande, hur mäter man det rent ekonomiskt?

Heiti Ernits sa...

Per:
"Egentligen tycker jag att vapenindustrin ska läggas ner helt och hållet"

Absolut, och det är skamligt att Sverige bidrar till dödandet i världen.

"Sen tycker jag nog den regeln är rätt töntig. Inte sälja till krigförande länder"

Och det regeln fungerar inte alltid har det visat sig, och precis som du säger, så hamnar vapnen ändå ute på marknaden.
Det är rätt cyniskt när amerikaner blir skjutna Afganistan med sina egna vapen...
(Talibanstödet mot sovjetunionen)

Jakop Dalunde sa...

Jag skrev om klusterbomber här:

http://jakopdalunde.wordpress.com/2007/01/31/israel-massmord-och-klusterbomber/

Heiti Ernits sa...

Jakob:
Mycket intressant!