2006-12-22

Tage Danielsson

Har precis börjat bekanta mig med Tage Danielsson, närmare bestämt "Tage Danielssons Samlade tankar från roten",riktigt skön läsning förövrigt.
Måste erkänna att man drar på smilbanden mer än en gång, det förvånande i sammanhanget är att hans alster behållt sin aktualitet, och skulle kunna vara giltiga än idag.

Ett axplock:
"Atomreaktorn i Ågersta har börjat läcka. Enligt samtliga utredninar i frågan är det ytters osannolikt att detta kan ka hänt. Sannolikheten har i ett slag sprungit upp från någon miljarddels promille till inte mindre än 100 procent, vilket får anses som mycket ovanligt. Ett stort antal personer har ådragit så så oerhört osannolika strålskador att man knappast tror sina ögon. Man får dock se optimistiskt på det hela, framhåller man från experthåll, eftersom de skadade rent statistiskt sett faktiskt är helt friska. Och en annan glad sak i sammanhanget: när nu detta tydligen trots allt har hänt en gång, så är sannorlikheten för att del skall hända en gång till så fruktansvärt fabulöst otroligt liten att det strålskadade knappast alls behöver befara att det hela upprepas. I Varie fall inte inom de närmaste dagarna. Denna bedömning gäller dock givetvis enbart en upprepning just i Ångesta. Beträffande andra kärnkraftverk är sannorlikheten för olyckor av det här slaget oförändrat, dvs. så oerhört liten att man lugnt kan bortse från risken för en olycka av den typ som alltså egentligen inte har inträffat i Ångesta heller, i statistisk mening."

"Kunskapsnivån i landet är så otroligt hög att ingen längre tycker att det är nån idé att höra på när nån annan pratar.

Inga kommentarer: