2007-01-07

Veckans gåta.

2006-12-18
Aviserar Statsministern Reinfeldt och miljöministern Andreas Carlgren att Sveriges utsläpp av koldioxid skall minska med 30 procent fram till 2020.

2007-01-07
Regeringen är missnöjd med de antal utsläppsrätter som Sverige fått tilldelat från EU, Andreas Carlgren hävdar i en korrespondens till kommissionären Stavros Dimas, att EU har baserat sitt beslut på felaktiga data, och kräver därför fler utsläppsrätter.

Inga kommentarer: