2007-02-20

Djurförsök

Inom Sverige används det årligen ca. 450 000 försöksdjur (varav 400 000 är råttor, möss och marsvin), medan motsvarande siffra för livsmedelsindustrin är ca. 50 miljoner djur (kor, grisar, får och fåglar). Mörkertalet är stort när det gäller användandet av försöksdjur inom kosmetikaindustrin och försvarsmakten.

Jordbruksministern vill nu också dra in eller kraftigt minska statsanslagen för alternativ till djurförsök, men via stiftelsen forskning utan djurförsök kan man protestera.
Jag tycker att det är en självklarhet att det måste till en fortsatt forskning om alternativen till djurförsök.

Källa: Institutionen för odontologi.

Inga kommentarer: