2007-08-13

Från ord till handling?

Västvärlden måste ta sitt ansvar för utvecklingsländerna för att hejda klimatkatastrofen, säger vattenexperten Johan Rockström på internationella vattenveckan.
Budskapet är tydligt, utvecklingsländerna kommer att drabbas hårdast av klimatförändringar.
Att främst vi i industriländerna har en skuld i detta råder det idag ingen tvekan om.
Steg ett är att bejaka vår skuld, steg två måste innebära handling.
Jag säger som Johan: dags att lägga mer cash på miljön och klimatet i budgeten framöver.
Det räcker inte med att be en bön för klimatet, som de 500 personer gjorde ihop med biskop Tony Guldbrandzén i Åreskutan i helgen (Även om jag inser vikten av religionens inflytande på de mer individuella domänerna).

Inga kommentarer: