2007-09-07

Vinst eller förlust?

Det faktumet att försvarsminister Odenberg avgått har skapat en storm av åsikter och spekulationer.
Men, det många tycks vara överens om, är att detta är någonting som är negativt för moderaterna.
Jag tror nämligen inte det.
Att försvaret kostar onödigt mycket och att det idag råder ett helt annat säkerhetspolitiskt läge kan nog de flesta skriva under på.
Försvaret måste omställas från ett invasionsförsvar till att i allt större grad kunna agera inom humanitära insatser.
Försvaret (med reservation för namnet) kan också komma att bidra inom klimatinsatser och katastrofer runt om i världen och även här i Sverige.
I vilket fall som helt behövs det nytänkande och djärvhet för att peta i det militärindustriella komplexet.
Odenberg upplever nog många (oförtjänt eller inte låter jag vara osagt) som ganska bufflig och hökaktig.
Medan efterträdaren Sten Tolgfors upplevs som sympatisk och resonerande.
Att han vapenvägrat i sin ungdom läggs honom till last; men jag ser snarare en styrka i det.
Vilket skulle kunna tyda på en stark moralisk kompass och civilkurage.
Jag tror således på att moderaterna har allt att vinna på denna omställning.

Inga kommentarer: