2007-11-12

Flygskatter och utsläppsrätter

Imorgon skall EU-parlamentet fatta beslut om hur flyget skall ta ansvar för sina utsläpp.
Utsläppen från flyget har nästan fördubblats sedan 1990 och har hittills legat utanför handeln med utsläppsrätter.
Kommissionens förslag ser ut att bli väldigt urvattnat, och många är oroliga om det överhuvudtaget kommer att ge någon effekt.
Utsläppshandel i all ära, men det krävs fler kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de ökade utsläppen från flyget.
Ekonomiska styrmedel i form av skatter (t.ex. på flygbränsle) kan komma att tvinga fram effektivare teknik och förbättrad logistik när det gäller flygtransporterna.
De ökade kostnaderna gör också att andra transportslag blir mer ekonomiskt attraktiva i förhållande till flyget.
Den förra regeringen beslutade att införa flygskatt, men borgarna var inte sena att riva upp detta beslut.
Miljöministern Andreas Carlgren aviserade senast idag att han inte var beredd att införa några nationella styrmedel.
Det finns flera länder runt om i Europa som har vågat ta steget, och infört flygskatt, trots sina farhågor.
Till exempel på länder som har gått längre än Sverige är England, Norge, Nederländerna och Danmark.
Så stavas offensiv miljöpolitik, att våga sluta snegla på alla andra och vänta på ett under skall ske, på internationell nivå.
Inga kommentarer: