2008-06-12

Innanför utanförskapet

En ny kategori ”samhällets olycksbarn” håller på att uppstå. Den rekryteras inte som under 1800-talet från exploaterade skikt av arbetare i produktionsmaskineriet. Utan den består tvärtom av dem som står utanför produktionen: arbetslösa och utslagna. Deras antal är redan oroande stort. De hotar att bli ett slags undermänniskor. Samtidigt pågår en skiktning av människomaterialet också i en annan riktning. Den dynamiska, effektiva och för ledarskap välskolade eliten av topp-administratörer, -ekonomer, -tekniker, och –vetenskapsmän skiljer sig från den stora massan av mer eller minde passiva och välanpassade medlemmar av konsumtionssamhället. Dessa förändringar, till vilka vi ännu bara ser antydningar kan tänkas erbjuda en ny grogrund för attityder och ressentiment, som i ordets äkta mening kan kallas ”fascistiska”.

Georg Henrik von Wright, Vetenskapen och förnuftet, s.86.


Aktuellt?

Inga kommentarer: