2008-10-21

Småskalig energi- och biobränsleproduktion

Storskalighet? Stordriftsfördelar? Centraliserad produktion av biobränslen och energi?

Till en viss del, naturligtvis, men framtiden – tror jag (eller hoppas) – består snarare av småskalighet och decentraliserade lösningar; miljöpartiet öppnade upp i våras för decentraliserad (rhizomatisk) elproduktion; dvs. att man skall kunna producera el på egen hand (solpaneler, vindkraft, biobränslen etc.) och därefter sälja överskottet på marknaden. Nu visar det sig att teknikutvecklingen inom den gröna sektorn gör stora framsteg även inom småskalig biobränsle- och elproduktion. Framför allt handlar det om att kunna ta tillvara på överskottet från bönder och diverse brukare runt om i landet. Det som i vanliga fall skulle gå till spillo tas hand om och omvandlas till konsumerbar energi: biogas, etanol, el, värme osv. Det är först nu den småskaliga produktionen kan bli ekonomiskt lönsam, även om det fortfarande krävs statliga investeringsstöd för att kunna komma igång.

Vinsterna är många:
* Miljövinter i och med småskalig biobränsleproduktion
* Landsbygdsutveckling
* Energieffektivisering (spillet tas till vara)
* Mindre känslig/sårbar produktion (mångfald/nätverk av producenter)
* Mindre risk för biologiska monokulturer (produktionen är geografiskt utspridd)
* Fler gröna jobb

Läs mer här och här.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du låter lyrisk! Var du på Rådde gård i Länghem och lyssnade på energiforskarna eller?

Fast i artikeln om biogas i Laholm har de fel. De blir inte först i landet. Brålanda (Vänersborg) är redan igång med ett biogasnät mellan lantbruk.

/Markus

Heiti Ernits sa...

Måste blanda ris och ros på bloggen juh ;)

Vet du mer om Brålanda?

Anonym sa...

Jodå,kolla länkarna i inlägget http://markperspektiv.wordpress.com/2008/02/13/biogas-i-bralanda/