2009-02-02

Folkpartiet liberalerna?

Redan för ett år sedan gjorde folkpartiet i Malmö ett utspel om att vilja förbjuda elever att tala andra språk än Svenska i skolan. Debatten har gått het sedan dess – och nu luftar folkpartiets arbetsgrupp i skolfrågor åsikten om att förbjuda ämnesstudier på modersmål. Argumentet för att underbygga detta tilltag, är att forskningen skulle visa på att inlärningen av Svenska som andraspråk skulle försämras. Vi har hört denna myt förr – speciellt från Jan Björklund.

Att det skulle råda en oenighet i forskningen om detta är en myt, enligt Språkrådet:

”En sådan myt är den påstådda oenigheten bland forskarna i frågor som gäller
barns tvåspråkighet. Ett belysande exempel är modersmålets betydelse för
flerspråkiga barns språk och kunskapsutveckling. I medierna framställer man ofta forskarna som oeniga och menar att det inte finns några entydiga svar i den ena eller andra riktningen. Men på denna punkt råder i dag stor enighet i forskarvärlden. I omfattande, långsiktiga och vetenskapligt väl genomförda
studier har man jämfört undervisningsprogram som i olika grad inbegripit undervisning i och på modersmålet (Thomas & Collier 1997, 2002). Jämförelserna visar att satsningar på modersmålet har en positiv och avgörande betydelse för tvåspråkiga elevers andraspråksutveckling och allmänna skolframgång.

Detta är inte bara ett skräckexempel på politiskt och teknokratiskt detaljstyrning - men också ett slag mot mångfalden. Efter alla dessa otaliga märkliga utspel från Folkpartiet - speciellt i skolfrågor - de senaste två åren, så skulle jag råda folkpartiet att sluta flörta med Sverigedemokraterna – börja fria!


Lyssna på debatten med Maria Wetterstrand(mp) och Christian Nylander(fp)!

Läs Christopher Kullenberg, Mats, Isobel, Anders Wallner, Jakob Dalunde och Arvid Falk

4 kommentarer:

Mattias Ericson sa...

Bra skrivet! Det här är ett skandalöst förslag och visar bara på att Björklund och co inte har förstått nånting om hur inlärning går till.

Här är en annan intressant artikel i frågan:

http://www.stockholmsvanstern.se/2009/02/02/hoga-darskap-starka-trollgudinna-i-hur-manga-vaxlande-gestalter-ska-du-snarja-folkpartiet/

Mattias

Kulturbäraren sa...

Språkrådet verkar ha politiserats ännu mer än vad som var fallet tidigare. Inte så konstigt egentligen. Som sagt är det inte alls en myt. Det är snarare en myt att det finns någon som helst seriös forskning som visar att denna mångkulturella syn på inlärande skulle vara bra för eleven. Däremot är det superbt för segregationen och mångkulturalismen!

http://www.sdkuriren.se/blog/index.php/karlsson/2008/09/01/om_kallor_och_modersmal

Heiti Ernits sa...

Mattias:
Tack, jag raljerar och provocerar aningen i inlägget; jag tror att det är viktigt - för väljarna - att (fp) bör vara tydliga med sin "position" gentemot de främlingsfientliga krafterna i Sverige; dvs sluta fiska i de grumliga vattnen. För som det ser ut så har (fp) kommit med en hel del (enligt mig) stolligheter på sista tiden: allt från burkaförbud till gemensamma simklasser för starkt troende muslimska flickor.

Tack för tipset!


@Kulturbäraren(?)
Vad är skälet att (SD) driver denna linje?

Anonym sa...

Varför är folk i detta land så rädda för att prata mer än ett språk?
Jag har träffat många människor från länder där det är fullt normalt att man har mer än ett språk i hemmet. Tex Libanon där talar alla det officiella språket arabiska, sedan talar man ofta franska hemma och har man gått i college så har man ofta haft undervisning på franska eller engelska. Dessutom finns det flera minoriteter som talar armeniska, kurdiska och assyriska. Det som är imponerande med dessa människor är att de aldrig är rädda för att lära sig språk. I Sverige verkar det tvärt om. Man läser engelska i skolan för att man måste och det verkar enklast sedan väljer få att läsa tyska, franska eller spanska. Men hur många väljer språk på gymnasiet?
Klart att bra kunskap i ett språk ger ökad förståelse för att lära sig ytterligare, man måste ha en grund att bygga vidare på. Jag är imponerad av de som klarar av att behärska 3-4 språk själv har jag aldrig varit språkbegåvad och klarar sådär 1,5språk.
//Markus