2009-06-22

Intensitet och varaktighet

Grundvärden i Hopivärlden är varaktighet, intensitet som kan ställas mot vår värdering av hastighet. En långsam och en snabb häst är för hopis hästar av olika intensitet, men denna intensitet mäts ytterst med uthållighet, vilket gör att den långsamma hästen i det långa loppet kan vara av högre intensitet och av större värde. Den korta intensitetens försvinnande blir därför ointressant i hopivärlden. Det som räknas är upprepningen, återkommandet, att effekten av av händelsen finns kvar.


Hur är detta jämfört med "vårt" sätt att se på hastighet och effektivitet? Handlar inte mycket i vår kultur om "hastigheters" administration, för att tala med Paul Virilio?

"Hopi-indianernas bild av universum - enligt Benjamin Lee Whorfs analys av hopispråket"

Se också Sapir-Whorfshypotesen


Inga kommentarer: