2009-12-18

Köpenhamn; COP15

Jakob Dalunde från grön ungdom ger en mycket bra bild över vad som sker i Köpenhamn förtillfället.

Inga kommentarer: