2010-01-26

Vädersnackis

Ibland med glimten i ögat på en kafferast, andra gånger mer seriöst menat, hör man ifrågasättandet av klimatförändringarna (där den globala medeltemperaturen ökar) i relation till denna härliga köldknäpp som valt att barrikera sig på våra berggrader. Förväxlingen kan delvis komma ur sammanblandningen av klimat och väder. Väder kan definieras som de atmosfäriska egenskaperna i ett visst ögonblick i ett specifikt område under en begränsad tidsrymd; vilket gör att vädret kan växla kraftigt från dag till dag. Väderleken avser vädret under ett par dagar upp till några veckor. Klimatet, däremot, avser den statistiska egenskapen hos vädret över en lång tidsperiod på ett globalt plan. Klimatet har en historisk (fastställd) komponent men också en förväntad (grovkornig) riktning, baserad på klimatmodeller som skall avspegla de atmosfäriska egenskaperna och mekanismerna. Exempelvis klimatgasernas isolerande verkan på atmosfären.

Dessutom vet man att en förhöjd global medeltemperatur, det vill säga, varmare global klimat, medför olika slags effekter på vädret generellt: ökad nederbörd på vissa håll, mer torka på andra håll, ökad antal stormar och extrema väderförhållanden. Dessutom kan amplituden på olika väderfenomen öka - vilket mycket väl kan betyda att vädret under en period och område kan få större variationer än brukligt: vilket ibland kan bekräfta känslan av att det blir varmare och ibland den motsatta känslan.

Dessutom rekommenderar jag varmt Uppsalainitiativet för mer ingående läsning kring klimatproblematiken.

Klimat, Kyla, klimatförändringar

1 kommentar:

Anonym sa...

Good day, sun shines!
There have been times of troubles when I felt unhappy missing knowledge about opportunities of getting high yields on investments. I was a dump and downright stupid person.
I have never imagined that there weren't any need in large initial investment.
Nowadays, I'm happy and lucky , I begin to get real income.
It's all about how to choose a proper partner who uses your money in a right way - that is incorporate it in real deals, parts and divides the profit with me.

You can get interested, if there are such firms? I have to tell the truth, YES, there are. Please get to know about one of them:
http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]