2012-12-17

Smarta telefoner och stadsutveckling.

Telefon: röst på avstånd. Kanske är själva telefonen den minst använda funktionen i en "smarttelefon" (ST) inom en snar framtid. Telefonen har påverkat stadsutvecklingen historiskt: länge var avsaknandet av telefonen som uppfinning en begränsande faktor när det gällde byggnadshöjden i städerna. Informationsflödet inom olika organisationer var länge begränsat till metoden att skicka springpojkar med meddelanden mellan kontoren [1] vilket ställde specifika logistiska krav. Vi står idag möjligtvis inför en ny telefondriven-teknikrevolution som fundamentalt kommer att påverka våra "rörelser" och beteenden i staden [2] och som ger nya möjligheter för delaktighet och inflytande i stadsutvecklingsfrågor.

ST i kombination med sociala medier kan vara ett otroligt kraftigt verktyg: Kartor, GPS och kameran möjliggör snabb visualisering och en unik möjlighet för rumslig kommunikation som utgår från platsens upplevelse. Faktum är att det kan vara otroligt enkelt att formalisera användandet av sådana verktyg i stadsplaneringen i den offentliga förvaltningen. Det skulle vara intressant att använda kombinationen av Instagram och GPS för att vitalisera "nerifrån-upp" perspektivet i stadsutvecklingsfrågor: från synpunkter till detaljplaner eller invånarens upplevelse av stadsrummet till förslag på förändringar och åtgärder. Hur gör man då?

Initialt behöver:
1. Kommunen bestämma sig för att jobba med detta perspektiv.
2. Etablera en smart hashtag som är unik och enkel att kommunicera ut till invånarna (ex: #boråsutveckling)
3. Man kan också etablera en hashtag per detaljplan ifall man vill rikta specifika synpunkter (ex: #boråsutveckling #borås-viared1). Hashtaggen kan exempelvis anges på förstasidan i plandokumentet och även kommuniceras ut när planen släpps i media.

Sen kan invånarna själva:
4. Ta foton, kommentera och tagga inlägg genom exempelvis Instragram eller Twitter.
5. Personen som gör inlägget (eller tar fotot) kan själva välja att lägga ut detta på Twitter eller Facebook så att fler kan kommentera.
6. Inläggen kan också taggas geografiskt genom Instagram (GPS-funktionen) och hamnar därmed på en karta. Informationen får en viktig spatiell dimension.

För att fånga upp dessa inslag behöver kommunen sen,
7. Regelbundet skanna av vad som kommer in genom de #hashtag som man har etablerat
8. Dokumentera och slussa vidare ärenden. Detta kan en informationsavdelning göra eller en planansvarig direkt. Även politiker kan rutinmässigt skanna av den etablerade #hashtaggen.

Detta är mycket enkelt att göra. Exempelvis genom att använda sig av Gramfeed. Här har jag exempelvis kommenterat det pågående arbetet på Södra Torget i Borås tidigare under hösten: http://www.gramfeed.com/instagram/tags#sodratorget
Man kan också läsa kommentaren som jag bifogade samt se var bilden togs. Detta kan vara ovärderlig feedback för en stadsplanerare eller för de politiker som beslutar kring stadsutvecklingfrågor.

För att detta skall fungera måste konceptet:
9. Marknadsföras mot kommuninvånarna.

Visst hade det varit spännande att pröva detta koncept?


[1] Hägerstrand, Torsten "Tidens vidd och tingens ordning", s. 157
[2] Hur smartatelefoner kan bidra till mer hållbart transportsätt i städerna har Boråsaren Mia Pantzar skrivit mer om här.

3 kommentarer:

Peter Midas sa...

Hej! Kul vinkling av telekomsvängen. Du vet antagligen att det bildades en proteströrelse MOT telefoni på 1890-talet, man hävdade att just den dagliga kontakten att springa med lappar etc skulle försvinna och folk skulle isolera sig. Detta skedde nog också, jag har hört från min egen farfar som berättade hur han skickades runt i Stockholm med lappar om middagsinbjudningar och annat.

Det du skriver om och refererar till Torsten Hägerstrand är extremt intressant. Kopplar man det sedan vidare till social utveckling till mänsklig isolering och alienation så blir bilden rätt hotfull. "Att ringa är ett sätt att vara tillsammans" var Televerkets devis på 70-talet. I helsike heller, att ringa är att inte vara tillsammans! Jag kollar ibland på tunnelbana och bussar hur stor del av passagerarna som sitter och pillar på sin telefon.... skrämmande, ingen är närvarande, alla är därvarande!

Jag har i 22 år arbetat som managementkonsult till offentlig sektor och privata näringslivet inom telekomsektorn. Visioner strategier och annat som har med samhällsutveckling och kommunikation att göra. Min uppfattning är att telefonin blir sämre och sämre, ingen svarar på ditt anrop, du måste trycka en massa koder för att bli framkopplad och du har ingen chans att klara av att göra ett samtal om du passerat 80 år....

Som kulturgeograf, vilket jag förmodar att du också är, blir man ju lätt oroad, eller hur. Som beteendevetare och pedagog blir man ännu mera orolig för barnens socialiseringsprocess som ju knappast gynnas av att man messar vgd till sin kompis! midas.2@hotmail.com

Peter Midas sa...

Detta fick jag från dig! Vad är det och varför.....

"Anonym har lämnat en ny kommentar till ditt inlägg "Smarta telefoner och stadsutveckling.":

generic cialis
-- [url=http://buycialisusa.com/#ywww.blogger.com]buy generic cialis online
[/url] http://buycialisusa.com/#22584 - generic cialis


Skicka en kommentar.

Avbryt prenumeration för kommentarer på detta inlägg.

Upplagd av Anonym för Idéer, tankar och reflektioner den 12:15 fm

Peter Midas sa...

Hej!
Jag har ett antal kommuner som diskuterar sina kommunikationskanaler. Man har ingen direkt strategi eller vision vore kul att snacka med dig om detta, ring på 0707 400 210. Gamle Hägerstrand, var har du dammat av honom? Hade hans böcker som kurslitteratur redan i början av 70-talet.
Peter Hindbeck Voxacom AB