2006-12-04

Nagel i ögat.

Svensk bostadspolitik har har hamnat i EU byråkraternas blickfång.
Den såkallade allmännyttan gällandes bostäder, har väckt ont blod hos Europeiska fastighetsägarunionen, som anmält sverige till EU-kommissionen (svd), och menar att stödet strider mot EU's regler.
Förödande...det kan komma att bli det sista dödsstöten för allmännnyttiga hyresrätter, som redan berövats ränte- och investeringbidragen, av den sittande regeringen.

Heureka! Vi bygger dyra privatägda bostadrätter i centrum, och billiga höghus utanför stan...

Inga kommentarer: