2006-12-05

1 - 0 för Miljön...

Det blir ingen jakt på varg, det har EG domstolen nu sett till,till aliansregeringens stora förtret, med jorbruksministern Eskil Danielsson i spetsen. Eskil som ogenererat menat att Vargen med sina 135 individer inte är utrotningshotad, och rent av vill genomföra lagändringar för att underlätta jakt (som han menar är försvar av sin egendom) på varg.
Även Finland har fått på pälsen EG av domstolen.

Intressant artikel om vargens betydelse i Ekosystemet författat av diverse olika forskare.

Inga kommentarer: