2006-12-21

Torsk

Igår kväll beslutade EU att torskfisket i kattegatt skall minskas med 14% under nästa år,
detta är långt ifrån bra, torsken är nära på utfiskad, och det kvarvarande fiskebeståndet är kraftigt reducerad.
Sverige har drivit linjen om ett fiskestopp av torsk, men bland annat polen har krävt oförändrade kvoter och röstat emot förslaget.

Bland annat innebär dagens fiskesystem, att nära på 2/3 av torsken, som tas upp efter att kvoterna är fyllda, slängs tillbaks i havet, då man inte kan kontrollera vilken typ av fisk man fångar (blandfiske).
Bland annat Färöarna har med god erfarenhet prövat en ny fiskemetod, såk. Havsdagar eller Effortreglering, som innebär en kraftiga vinster både för fiskebeståndet och fiskenäringen.

Jag vill härmed mana till konsumentansvar, då vi inte kan lita på EU och den beslutande makten, köp Sej istället och låt torsken återhämta sig.

3 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Tänkte häromdagen på att bygget av vindkraftsparker i havet kunde bli fantastiska skyddade verkstäder för torsken. Har inte fiskerinäringen redan klagat på att de skulle störa fisket om de byggs för tätt? Bygg dem så tätt som möjligt!

Max Andersson sa...

"köp Sej istället och låt torsken återhämta sig"

Stön... :-)

Heiti Ernits sa...

Thomas: Det går säker att kryssa mellan pelarna, eller så spänner de nätet mellan dessa =)

Max: Jag vet...en formulering värdig Aftonbladet ;)