2006-12-19

Ultimatum

Den kraftigt tilltagna mängden utandningsluft, läs koldioxid, som borgarna genererar på grund av deras omfattande miljöretorik, som förövrigt är utan innehåll, kommer att vara en bidragande orsak till växthuseffekten de närmaste fyra åren, som det ser ut i nuläget.
Detta hot måste tas på fullaste allvar, ingen tvekan om saken därom.
Därför rekommenderar jag följande alternativ för åtgärd:

a) Införskaffa en slang av god dimension, som skola fästas med ena änden vid utandningsorganet och den andra ändan i ett bergrum med god ventilation.
Med detta uppnås det en nettominskning av koldioxid till atmosfären, allt enligt den germanska modellen.

b) I enlighet med Stern-rapporten kan det omöjligtvis rättfärdigas ett fortsatt borgerligt styre; då detta medför oåterkalleliga effekter på den nationella och globala ekonomin.
Alternativet är ett omedelbart tillbakadragande, slangarna skall dock behållas på,
de andas desto häftigare i opposition.

c) Det borgerliga styret väljer att presentera ett konkret handlingsplan, som kommer att lyfta Sverige till de främsta i världen på miljötänkande och energieffektivisering.
Tvärpolitisk kollaboration är av högsta vikt, och insikten om att miljön inte sköter sig själv skall infinnas.

Nå Fredrik, vilket alternativ väljer du?

Som den amerikanska medborgaren tillika Rock and Roll stjärnan Elvis Presley en gång anförde: ” Little less conversation and little more action please…”

Inga kommentarer: