2007-01-21

Beijerinstitutet

Läste en intressant artikel i DN idag, artikeln handlade om Beijerinstitutet, som jag personligen aldrig hade hört talas om, som har till uppgift att forska i gränsfältet mellan ekologi och ekonomi. (Mitt förra inlägg)
Och som det står i verksamhetsbeskrivningen:

"…för att därigenom utveckla teorier, metoder och beslutsunderlag för ett hållbart nyttjande av naturresurser, miljö och de livsupprätthållande ekosystemen som utgör grunden för välfärden. Institutet ska verka som katalysator för undervisning över disciplingränserna, nationellt såväl som internationellt”

Inga kommentarer: