2007-03-01

e-röstning

På söndagen väljer Estland ett nytt parlament, men redan nu kan man förhandsrösta elektroniskt. Estland är det första landet i världen som använder sig av e-röstning när det gäller parlamentsval. Intresset ökar ständigt, och tekniken blir alltmer tillgänglig.

Det hade varit onekligen intressant att införa dylikt i Sverige, och jag kan tänka mig att antalet valdeltagare skulle kunna utökas, och även de så kallade, soffliggarna skulle kunna motiveras i högre grad.
Även valdeltagandet bland unga, som idag på vissa håll är förbryllande lågt, skulle kunna ökas är jag övertygad om.

Det är bara att inse, Sverige börjar halka efter i informationsteknologisamhället. =)

2 kommentarer:

Anders Wallner sa...

Eller hur! Jag förstår inte varför inte e-röstning har kommit igång...vi har ju möjlighet att göra ALLT annat på nätet.

Heiti Ernits sa...

Precis, tekniken finns, och vi kan lösa de säkerhetsfrågorna som uppstår, och vi har även en av världens bäst utbyggda IT-infrastruktur.

Alla förutsättningar finns där, det måste till en politiskt tryck.