2007-02-28

Fred i irak?

Migrationsöverdomstolen slår fast att det inte råder någon intern väpnad konflikt i Irak, rapporterar Sveriges radio.
– ”Migrationsöverdomstolen har funnit att det inte är någon väpnad konflikt. Man kan inte säga att det pågår inbördeskrig, men det är naturligtvis mycket allvarliga terroraktioner”, säger kammarrättsrådet Cecilia Gylling Lindkvist.


Enligt fredsorganisationen, Iraq Body Count, så har runt 60.000 civila människor hittills satt livet till. En grupp forskare från John Hopkins-universitetet i USA, publicerade i höstas en akademisk studie i tidsskriften Lancet som estimerade en siffra på runt 655.000 döda!
En siffra som förmodligen ligger rätt nära sanningen, men mörkertalet är stort.
Flyktingströmmarna är enorma, flera miljoner människor har flytt landet, och lidandet är enormt.

Migrationsöverdomstolens domstolsbeslut är absurt, omänskligt, och oacceptabelt!

Inga kommentarer: