2007-03-09

Need for Speed

Sverige får nya hastighetsgränser, som regeringen i torsdags gav klartecken till.
Bland annat så innebär detta att den högsta hastigheten höjs till 120 km /h.
Jag kan köpa de andra hastighetsgränserna, som enligt trafiksäkerhetsdirektören Claes Tingvall på Vägverket, kan rädda liv på sikt, men att höja den högsta gränsen från 110 km/h till 120 km/h, gör ingen skillnad i säkerhet, och det medger Claes.

Frågan är, varför en miljömupp som jag, bryr mig om det?

Men faktumet är att utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar, som kväveoxider ökar kraftigt, om den maximala hastigheten höjs till 120 km/h.
Bränsleförbrukningen har visat sig kunna öka med en halvliter per mil (Se diagram), om hastigheten höjs med 10km/h.
Så den negativa miljöpåverkan som förslaget föranleder, kan ingalunda försvara den lilla tidsvinsten man trots allt gör.

Trafiksektorn är fortfarande den största boven när det gäller utsläpp, och det här är en i raden av kontraproduktiva handlingar, som motverkar våra ambitioner att minska vår miljöpåverkan.
Vi måste istället, sänka farter, som är den mest kostnadseffektiva sätt som finns att dämpa utsläppen av koldioxid, och som även leder till minde skador och dödsfall i trafiken.
Och som även tilltalar den enskildes privatekonomi, med både mindre slitage på bilen, minskad bränsleförbrukning.


Och, om man skall väva in lite ideologi i frågan, så kan man ju undra, vart vi har så bråttom?

2 kommentarer:

Charlotte W sa...

Ja varför?
Särskilt tryggt blir det väl inte heller med ännu snabbare hastigheter.

Heiti Ernits sa...

Nope...i gtb klubbades det igenom idag att de skall sänka hastigheterna i stan i överlag...detta är ett steg i miljöarbetet, som både innebär färre farliga partiklar, samt mindre utsläpp av kväveoxider och växthusgaser, men också minskat antal olyckor....Så jag blir väldigt förvånad när riks går stick i stäv med abitionerna... =/