2007-03-17

Wunderbar

Det forskas och tänks, så att hjärnkontoren glöder. Den stora frågan är hur man skall tacka de klimatproblemen man står i och inför, och den ena fantasieggande idén efter den andra framläggs och rapporteras, i ständig jakt på den slutgiltiga lösningen.
Professor Klaus Lackner, har dragit sitt strå till klimatarbetet.
Som så mycket av den vetenskapliga forskningen, har han tagit lärdom av
naturen. Han har inspirerats av hur växterna genom fotosyntesen, kan tillgodogöra och binda koldioxid, men han har även sneglat på den teknologi, som används på ubåtar, för att minska koldioxidmängden.

Det första artificiella trädet har nutilldags sett dagens ljus.
Det såkallade syntetiska trädet (Synthetic-Tree), har en mångdubbelt större förmåga att binda koldioxid, än sina levande fränder.
Klaus har ambitionen, att ett enda av dessa träd, skall kunna lagra 90.000 ton koldioxid, det motsvarar ungefär utsläppen av 20.000 bilar.
Men än finns det många problem att kvar lösa, och det kommer att dröja innan vi har åkrarna full av myskdoftande Wunderbaums.

Inga kommentarer: