2007-03-15

Dubbelmoral

La Britannia ämnar förnya sin kärnvapenarsenal för en kostnad på 275 miljarder (!) kronor.
Pengar som istället kunde användas för forskning, fattigdomsbekämpning eller miljöarbete.
Men det värsta av allt är trotts allt dubbelmoralen, en upprustning, motverkar nedrustningsambitionen, samt undergräver all trovärdighet och respekt på världsarenan.
Detta underlättar ingalunda kampen mot kärnvapenspridningen.

Tyvärr hade pacifisten Alfred Nobel fel, när han antog att om man skapade en bomb med tillräckligt destruktiv kraft, så skulle alla krig i världen omöjliggöras.
Då förutsättningen torde vara att alla har tillgång till samma medel, sk. terrorbalans, så är ingalunda fallet idag.

1 kommentar:

Charlotte W sa...

Det var ett rätt jäkla ödesdigert misstag Nobel gjorde.