2007-04-16

Ekologi for dummies

Miljöproblemen är komplexa och sammansatta och måste angripas från flera håll, det räcker alltså inte med enstaka punktinsatser.
Okunskapen märks tydligt nu när regeringen lägger vårpropositionen, eller kanske handlar det helt enkelt om att miljöfrågorna inte prioriteras, vad vet jag.
Jag trodde i min enfald att satsningarna på miljöbilspremien och havsmiljön, gjordes med extrapengar som avvarades för just miljöarbete.
Men det visar sig att pengarna tas från andra miljösatsningar istället, bland annat skall anslagen till biologiskt mångfald minskas med nästan 200 miljoner kronor!
Det är ett mycket märkligt beslut...ekosystemet hänger ihop, och det måste regeringen inse.
Samtidigt som satsningar görs för att syreberika döda bottnar i östersjön, måste även satsningar göras för att minska näringsläckaget och utsläppen till haven.
Annars är det är mer eller mindre som att slänga pengarna i sjön.
Men istället satsas det 4000 miljoner kronor på att rusta upp några JAS plan.

2 kommentarer:

Johan Simu sa...

Hej!

Jag kommenterade ditt inlägg på en annan blogg
http://tgs.blogg.se/1176482157_vanmaktens_optimism_v.html?FEBA185A-F0D1-9F9E-84B573B509962BF7 men av någon anledning så kom det inte igenom så jag skriver hit istället.

Om du går till ExternE's hemsida.
http://www.externe.info/results.html
och bläddrar längst ner så ser du de externa kostnaderna för alla energislag. Då har man tagit hänsyn till alla utsläpp med mera från hela bränslecykeln och även faktorerart in olycksrisker.

Som du ser är kärnkraft på samma nivå som vattenkraft ungefär.

Vilken studie är det du fått livscykelanalys informationen från? Jag är intresserad av att läsa den och se varför den ger så radikalt andra siffor än ExternE.

Att uran tar slut snart är en besvärlig myt som biter sig fast. Du tar endast hänsyn till de resurser som är ekonomiskt brytbara med dagens priser.
Om du tar och läser IAEA's red book så kan du läsa att det finns runt 10ggr så mycket uran i fosfater som är något dyrare att utvinna. Sen finns det enorma uranmängder i havsvatten. Miljoner gånger mer än i våra gruvor!

I Japan har man gjort ett pilotprojekt för att se ifall det är realistiskt att utvinna uran är havsvatten och resultaten var positiva. Se tex
http://npc.sarov.ru/english/digest/132004/appendix8.html
Vilket ger en bra överblick av hela projekter och de tekniska problem som finns.

Slutsatsen blir iallafall att med uranet i fosfater så har vi brytbart uran för minst några hundra år, tar man hänsyn till breeder reaktorers överlägsna bränsleekonomi(50ggr mer energi ur uranet på grund av transmutation av U-238) och dess förmåga att använda dagens utarmade uran som bränsle så förlängs det till tusentals år.

Om man sedan tar hänsyn till uran från havsvatten så har man uran för hundratusentals eller miljonter år. Vår civilisation kommer med andra ord sluta existera för urantillångarna är uttömda. Att diskutera uranets ändlighet blir därmed en väldigt akademisk fråga som är långt bort från verkligheten idag. Det är i mina ögon som att diskutera solkraftens ändlighet eftersom solen kommer dö inom 4-5 miljarder år.

Profileringsrisken är främst ett politiskt problem. Kärnkraftens existens i sverige har inget inflytande på om nationer som Iran väljer att skaffa sig kärnvapen. Civil kärnkraft är ej heller lämpad för att producera vapenmaterial. Därför är vapen profileringsfrågan totalt meningslös när det gäller svensk energipolitik.

För att lösa problemet internationellt behöver vi rimligtvis ett mycket starkare IAEA och en översyn av NPT.

Om du svarare så svara gärna till min blogg
gronarealisten.blogg.se
då jag förmodligen kommer glömma komma tillbaka hit.

Heiti Ernits sa...

har svarat på Thomas blogg..
Ursäkta röran =)