2007-04-24

Tar det aldrig slut?

Ekot rapporterar att amerikanen Richard Ness, lokal chef Newmont i Indonesien, som är en av världens största guldproducenter, har varit anklagad för att varit ansvarig för dumpandet av avfallsprodukter i havet, och som sägs ha orsakat allvarliga hälsoproblem hos lokalbefolkningen.
En rapport från lokal polis visade höga nivåer av arsenik och kvicksilver, vilket sägs ha lett till hudsjukdomar, tumörer, yrsel och andningssvårigheter.
Efter 20 månaders rättegång, så friade den indonesiska domstolen Ness från alla anklagelser, på grund av bristande bevisning från åklagarnas sida, till miljöaktivisternas och lokalbefolkningens stora förtret.
Scenariot känns igen, inget nytt under solen här, verksamheten drivs genom hänsynslös exploatering, de multinationella storbolagen tjänar storkovan genom att varken hänsyn till människor eller miljön.

Läser vidare:
” Förutom de miljömässiga aspekterna har rättegången också setts som en mätare på attityderna mot utländska företag i Indonesien, och dagens dom väntas lugna multinationella företag med investeringar där.”

Väntas lugna? Har man då rent mjöl i påsen, undrar jag, allt annat än lugn.

Inga kommentarer: