2007-06-12

Ekologisk märkning

EU:s jordbruksministrar har idag bestämt sig för en gemensam märkning för ekologiskt odlade livsmedel, som skall börja gälla 2009.
Det finns flera fördelar men även nackdelar med en gemensam märkning, förhoppningen har varit att försöka få ett större utbud av ekologiska varor, där det blir lättare för producenterna att hitta en marknad, vilket skapar prispress. Vilket i slutändan bör stimulera den ekologiska konsumtionen.
Det positiva är att produkter som avsiktligen innehåller GMO (genmodifierade organismer) inte får kallas ekologiska, vilket också tydligen varit en stöttesten i förhandlingarna (med tanke på att det handlar om EU så kunde det ha varit värre).
Dock tillåts produkter som ”oavsiktligt” kan innehålla spår upp till 0.9 procent GMO.
Vilket, med rätta, har kritiserats av miljöorganisationer runt om i Europa.
Dock har EU tidigare lagstiftat om att produkter som innehåller spår av GMO måste vara märkta (med undantag av kött av djur som föds upp av GMO-foder), så att konsumenter som vill tillämpa försiktighetsprincipen kan få en indikation.

8 kommentarer:

Johan Cejie sa...

Det finns ju flera nackdelar med förslaget också.

Den obligatoriska märkningen kommer att göra livet mycket svårt för organisationer som KRAV. Eftersom all väsentlig utveckling av EU:s eko-regler har kommit från organisationer som KRAV kan man fundera på vad och vem som ska utveckla eko i framtiden. Kanske staterna sköter det här bäst?

GMO-reglerna är ju inget kort av en skandal.

Processen för denna revision har också varit svårgenomtränglig. Det har varit svårt att se var förslag har kommit ifrån och det har varit svårt att få kommissionen att ändra sig. Den obligatoriska märkningen är det tex ingen på marknaden som har önskat sig - det är en politisk produkt.

Heiti Ernits sa...

Absolut...framför allt vilken nivå kommer de ekologiska kriterierna att ligga på, och vilka faktorer skall inkluderas i bedömningen?

Jag har för mig att KRAV ställer de tuffaste kraven när det gäller ekologiskt produktion, och granskar många fler faktorer i produktionen, om man jämför med konkurrerade märkningar.
T.ex. EU-blomman är mycket mildare i sin bedömning.

Jag tror att KRAV ändå kommer att vara den dominerande märkningstypen här i Sverige, speciellt med tanke på KRAV-märkningens "goda" rykte och den höga ambitionsnivån.
Vi har kommit väldigt lång här i Sverige när det gäller ekologiskt produktion och märkning, den gemensamma EU-märkningen gör nog mer nytta i utanför landet.


"Processen för denna revision har också varit svårgenomtränglig"

Kanska typiskt EU...vet du om detta har varit på remiss?
Har ni fått yttra er i frågan?

skorpan sa...

en intressant fråga är vad kostar det för den enskilde odlaren som ska bli certifierad. Kostnaden för att bli certifierad är tyvärr en hög kostnad (även krav kostnaden som finns i dag) och blir omotiverad för odlare i mindre skala. Detta gäller i Sverige såväl som Italien spanien och är ett problem.

Jag ser odlare som är kravmärkta och de har det tufft. Dels för att krav är urusla på att marknadsföra sig dels för att det finns en skepticism i mindre orter, där dessa odlare ofta finns, för alternativ odling som något som är "hippie". Fram för mer positiv marknadsföring som riktar sig till människor och inte till en liten klick redan "medvetna".

Heiti Ernits sa...

Skorpan:
Jag tror att allt fler bönder känner av marknadens behov av ekologiska produkter.
Som ett exempel så har vi i Sverige brist på ekologiskt mjölk; Ekologiskt mat är en het marknad på uppgång, och snart nog, om inte redan idag, så har "flumstämpeln" förvunnit på ekologiska och rättivemärkta produkter =)


Sen skall ekologiskt certifiering självklart inte behöva kosta orimligt mycket. Även om jag tror att bonden i slutändan hyfsat snabbt får avkastning på sin investering.

Kanske skulle lättnader för småbönder och odlare när det gällar certifieringskostnader, vara något vettigt att införa?
(jag har tyvärr dåligt koll på hur det fungerar i detalj, skall kolla upp lite mer fakta)

Tony sa...

Heiti har en poäng. De flesta lantbrukare vill nog egentligen vara miljövänliga. Dock har de flesta formats av den centralistiska och industriella politik som myndigheter, branchorganisationer och andra påverkansgrupper tvingat in dem i sedan tidigt 60- tal.

Det är därför ett politiskt ansvar att skapa förutsättningar för bönderna att åter se fördelarna med, och åter söka vägar att finna lönsamhet i, ett jordbruk där ekologi och djurskydd står i fokus...

persona sa...

problemet med flumstämpel gäller fortfarande på mindre orter i sverige och utanför citykärnorna stockholm göteborg malmö. Allvarligt talat hure många väljer en marinerad flintastek till förmån för en ekobiff? Eller en bosarps kyckling istället för en kronfågel kyckling där jag inte ens kan se in i förpackingen för att se om kycklingens ben är skadade av för hård matning i ivern att få ut den på butikshyllorna på snabbast möjliga tid. det är bara de "medvetet" intelektuella som "bryr sig" och hur många är de? Jag möts ständigt av personer i den lokala småstads ICA butiken som undrar varför jag väljer ekologisk mjölk och och ekologiska ägg... som för övrigt oftast står högst upp längst bort på hyllorna. "de är ju så dyra och den ekologiska mjölken är fetare" fördomar som är djupt rotade och att de är villiga att betala för den vitamin och mineralberikade mjölken som inte är ekologisk. Jag lägger mycket tid på att både studera ett allmännt köpbeteende och att själv anstränga mig att köpa så bra matvaror som möjligt - det har jag gjort i många år. KRAV är en alldeles för dyr certifiering för de flesta. Tyvärr. Det finns många små producenter som producerar ekologiskt men inte har råd att certifiera sig. Handen på hjärtat t.ex. stockholm så finns bondens marknad den är pytteliten i jämförelse med en stormarknad i stadens utkanter.

Heiti Ernits sa...

Persona:

Varför tror du motståndet är fortfarande så pass stort på småorter? Gamla fördommar? Visserligen har den breda miljödebatten knapp ett år på nacken...
Det är också delvis tack vare kvällstidningarna (de har trotts allt många läsare) och deras nyuppväckta miljöengagemang som gemene man fått ett begynnande miljömedvetande.


" KRAV är en alldeles för dyr certifiering för de flesta. Tyvärr. Det finns många små producenter som producerar ekologiskt men inte har råd att certifiera sig."

Här finns det säkert mycket vi politiker kan göra...

Anonym sa...

Genetically modified food is produced by manipulating DNA and the idea is to use this to manipulate all humans' DNA. A vital point in relation to this is that DNA is interchangable between species. DNA is a universal software code. From bacteria to humans, the basic instructions for life are written with the same language. It is, therefore, quite possible to target and change human DNA through the DNA in what we consume. Monsanto aims to rewrite the software to suit their agenda of control.

Biotech companies are seeking to exploit hunger in places like Africa to dump their foul products and rewire the people in that continent. When these corporations say they are doing this because they want to help the hungry and downtrodden, it's like the Nazis saying they built the concentration camps because they wanted to help Jews, gypsies and communists.

The contamination of non-GM spreads like cancer. Once contaminated, the corporations can, & do, demand royalties for growing their patented corps! The arrogance of the biotech companies knows no bounds. GM food is about control of the food supply, control of farming, and, crucially, the manipulation of our DNA and it's ability to communicate accurately. This is part of a coordinated chemical and vibrational onslaught against the human body, mind and emotions.