2007-06-27

Spelmonopol

EU kommer förmodligen inom två månader dra Sverige inför rätta när det gäller spelmonopolet, det har Ladbrokes anmälan i december 2003 sett till.
Gembelli domen i Italien 2004 och det tyska nederlaget 2006 har verkat uppluckrande för spelmonopol i Europa.
Så vi skall inte vara så säkra på att vi kommer att få behålla väldet över spelmarknaden, det kastas redan många lystna blickar mot Sverige, här finns det pengar att tjäna.
EU-kommissionen anser att spelmonopol strider mot rörligheten för tjänster inom unionen. Visserligen får medlemsländerna åberopa sociala hänsyn, men dessa skall balanseras mot ”fördelarna” som uppnås med en friare marknad.
Enligt EU-kommissionen har sociala skyddshänsyn de facto en mycket underordnad roll.
Rätt cyniskt kan man tycka.

Svenska spel förtjänar självklart en skopa kritik, och man kan ifrågasätta deras agerande när det gäller deras reklamkampanjer, lockpriser, etableringar av kasinon, kampanjer för locka till sig nya målgrupper osv.
Spel på nätet eller i övrigt, kan vara en stimulerande och intressant företeelse, men får många människor ligger missbruket bakom hörnet.
Därför är det viktigt att pengarna även kan användas för att stävja missbruk i ett folkhälsoperspektiv, men jag håller med kritikerna som menar att detta rimmar illa med de påkostade och omfattande reklamkampanjerna som egentligen motverkar syftet.

En annan fördel är att inkomsterna från spelintäkterna hamnar i stadskassan och inte hos ägarna för de privata spelbolagen; en mer angenäm tanke för medborgaren.
Av vinsten som är på 4,8 miljarder går 1,2 miljarder till folk- och idrottsrörelsernas barn- och ungdomsverksamhet, och resten går till stadskassan för samhällsnyttiga ändamål.


Jag tycker att Sverige bör kämpa med näbbar och klor för att behålla spelmonopolet, men samtidigt reformera Svenska spel, med tydligare ägardirektiv och etiska riktlinjer.
Svenska spel skall finnas tillgänglig för den spelintresserade och samtidigt stävja och förebygga missbruk.
Spel och dobbel kommer alltid att existera, frågan är bara vilken form vi föredrar.

Gå i fängelse utan att passera gå?

1 kommentar:

Jakop Dalunde sa...

Instämmer.