2007-06-28

Byggsubventioner

Regeringen inför byggsubventioner för äldrebostäder, hör och häpna.
Börjar den marknadsideologiska hållningen krackelera och den mer pragmatiska sidan visa sig? Det här är ett direkt ingrepp på marknadsmekanismerna, har tiden hunnit ikapp borgarna?

Mats Odell försvarar regeringens ”dubbla” hållning.

-” När vi blir gamla och behöver vård och omsorg, då måste samhället vara med och se till att alla människor får en chans att få en värdig ålderdom.”

Absolut, jag håller med till fullo, men borde inte samma sak gälla de allmännyttiga hyresrätterna, som regeringen är så ivriga att bli av med?

Byggandet av hyresrätter har kraftigt minskat efter avskaffandet av ränte- och investeringsbidragen, inget förvånande i det; det är direkt olönsamt att bygga hyresrätter enligt de svenska bestämmelserna utan statliga subventioner.
Hyresrätter behövs, många människor varken kan, vill eller får ta banklån.
Och med tanke på de absurda prisnivåer som man får betala för bostadsrättera, kan man ju nästan fundera på om ens den ekonomiskt starka medelklassen har råd med ett dräglig boende.

Den sociala ingenjörskonsten lever och frodas tydligen fortfarande.
Vi får hoppas att regeringen även tänker om angående hyresrätterna.

1 kommentar:

Tony sa...

Joo, vi är nog många som tycker att regeringen borde bli mer pragmatisk :-) Vi får väl hoppas att de lyssnar...