2007-06-29

Vattenkraft

Vattenfall planerar att bygga ut vattenkraften ytterligare enligt ekot idag. Ärendet är på planeringsstadium för tillfället, vilket jag verkligen hoppas att den förblir; här måste både miljöpartiet och naturskyddsföreningen agera.
Sverige har vattenkraften mycket att tacka för, men idag när 75 procent av alla älvarna och vattendragen är utbyggda, bör vattenkraften anses som fullt utbyggt.
Vi bör också upphöra med subventioner av de småskaliga kraftverken, som är väldigt ineffektiva i förhållande till vilken skada de vållar i naturen och den biologiska mångfalden.
Planerna rimmar väldigt illa med de uppsatta miljömålen angående levande sjöar och vattendrag.

1 kommentar:

Thomas Svensson sa...

Jag är förvånad över din negativa attityd till vattenkraft. Visst innebär varje utbyggnad ett oönskat ingrepp i naturen, men finns det någon annan energikälla som är mindre naturskadlig? Numera kan man väl genom laxtrappor och dylikt klara av det värsta våldförandet på naturen, det som återstår är framför allt lokala ingrepp. Oönskade, javisst, men hur ser alternativen ut?

Vattenkraften torde väl ändå vara den främsta alla förnyelsebara energikällor, jag tycker nog att man skall bygga ut den så mycket som möjligt för att ersätta förbränningsenergi av alla de slag.

Långsiktiga mål med miskat energianvändande, vinkraft, direkt solkraft osv. bör verkligen prioriteras, men det känns orimligt att protestera mot vattenkraft när vi eldar olja, plast, kol, ved och atomkärnor i så stor utsträckning som vi gör.