2007-08-14

Avgång!

Kommunstyrelsens ordförande Björn Bergquist (m) har annonserat sin avgång idag.
Även om jag personligen inte har haft så mycket med honom att göra, så har jag förstått att han varit väldigt kunnig och driven; och har haft en förunderlig förmåga att svetsa samman majoriteten, som är nog så spretig.
Tydligen är det av personliga skäl han lämnar uppdraget, och det får väl anses som Björns privata angelägenhet; det finns ju ett liv efter politiken, kan hända.
Nackdelen, eller det oväntade i sammanhanget är att detta sker mitt under en mandatperiod.
Detta skapar osäkerhet och oro, och jag hoppas verkligen att bytet sker smidigt utan några omvälvande konsekvenser.

Inga kommentarer: