2007-08-14

Ekologisk revanch

Ekologiska tomater har nu, enligt omfattande studier i USA, visat sig vara näringsrikare än de oekologiskt odlade. Detta har varit en stridsfråga i över ett decennium, och senast förra hösten drev aftonbladet ett korståg mot ekologiskt odlad mat.
De ekologiskt odlade tomaterna har bland annat visat sig innehålla högre halter av de antioxidantiska ämnena som kallas för flavanoider, vilka har visat sig vara väldigt nyttiga och sägs motverka cancer, allergier, demens, hjärt- och kärlsjukdomar men även öka våran motståndskraft mot virus.
Skillnaden mellan den här undersökningen och de tidigare, består i att de oekologiska tomaterna odlades under samma förhållanden, och därmed kan man utesluta skillnaden i odlingsmetod, klimat eller grödor.
Debatten lär inte utebli, och försöket måste självklart reproduceras; men intressant är det ändå.
Ekologiskt odlad mat är också ur klimat- och miljösynpunkt att föredra, då det inte får förekomma miljöbelastande konstgödsel i odlingen.
En nackdel är att ekologiskt odlad mat fortfarande är relativt dyrt (och dyrare har det blivit under de två senaste månaderna, känns det som), och jag kan mycket väl förstå om en barnfamilj eller en låginkomsttagare inte har råd att köpa paprikor för 20 kronor styck.
Miljövänlig mat får inte bli en klassfråga, därför är det viktigt att kämpa för avskaffandet eller kraftigt sänkt moms på ekologisk mat.

2 kommentarer:

Jens Staal sa...

Nja... "artikeln" du hänvisar till är ju SvD:s återgivning av studien. Studien kan hittas på:
http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jafcau/2007/55/i15/abs/jf070344+.html

Sedan skall man väl återigen påpeka att de påvisat ökade mängder av vissa flavonoider. Detta i sin tur behöver inte betyda att de är nyttigare - Just hur nyttiga de är har alltså INTE bevisats i denna studie.

Det är trots det mycket intressant att man hittat dessa skillnader. Nästa grej skulle ju vara att försöka komma på vilka miljöfaktorer som påverkar flavonoidbiosyntesen (om de odlat tomaterna på samma jordplätt i 10 år (!) så misstänker jag att de har massor av patogener i jorden - Tillexempel Fusarium). Många av dessa ämnen induceras när växten utsätts för sjukdommar. Sjukdomar ger även en massa oönskade kemikalier - så alltså kan det finnas skäl att vidare undersöka om de ökade flavonoidmängderna betyder nyttigare tomater eller om det rent av kan vara en indirekt indikation på motsatsen...

Heiti Ernits sa...

Jens:
Sant, tack för länken!


Om flavanoider har vissa positiva effekter har visserligen inte bevisats i denna studie, men detta har gjorts i andra studier innan.

Tydligen "behöver" växten inte skapa lika många flavanoider(=skydd) när den får överskott av kväve genom konstgödsling, men som du säger så kan det finnas andra orsaker.