2007-08-27

Marknaden har fel?

Läser på SvD att Maud Olofsson (c) är missnöjd med riskkapitalisternas agerande när det gäller att satsa på miljöbolag och andra miljömässiga investeringar.
Hennes förebild är USA där miljö och miljöteknik görs om till kommersiella frågor, och hon tycker att det här i Sverige har det varit alldeles för mycket politik inom området.
Tom Berggren som är vd på Riskkapitalistföreningen tycker precis tvärtom: Regeringen bör ta ett mycket tydligare ansvar för utvecklingen. Nog kan jag hålla med Tom; marknaden har gjort sitt val, nu måste politikerna reagera och stimulera utvecklingen åt önskat håll.
Det känns märkligt när en ”högerpolitiker” öppet kritiserar marknadens mekanismer, och speciellt i det här fallet, med tanke på att det handlar om riskkapitalister.
Men detta återigen ett bevis på att politiska beslut är av högsta vikt för att kunna styra eller stimulera marknaden.

Inga kommentarer: