2007-08-21

Party pooper

Politik är inte lätt, ganska obekvämt ibland till och med.
Jag sitter i en nämnd där vi får yttra oss om förhandsbesked (det vill säga besked om folk får bygga ett hus på önskad plats eller inte; nämnden har i uppdrag att bevaka att det tas miljö- och naturhänsyn i ärenden).
Det finns de som vill bygga, bygga och bygga. Oavsett hur unika platserna är, hur höga naturvärden det finns, eller hur många fridlysta arter det finns i området (Ni kan nog lista ut vilka partier det gäller).
Tyst sitter man där, lyssnar på argument och laddar, stämningen höjs, euforin smeker min kind; Alla överens? Då kör vi? Jag öppnar min mun: Nej, det tycker inte jag!
Party pooper! Stämningen faller platt. Alla mot en.
Tysta suckar, folk himlar med ögonen. Den där jäkla miljöpartisten tänker folk, kanske.
Men jag står på mig, får ärendet utdraget, så lätt ger jag mig inte.
Än är inte sista ordet sagt =)

5 kommentarer:

Thomas Svensson sa...

Ja, vi människor är ju ändå bekväma, vill helst inte ha några motsättningar: En svag aning om att det kan vara fel raderas ut av alla andras självsäkerhet. Se dig som en långtidsverkande katalysator, Heiti, och jämför med ditt förra inlägg. Kollektiva självklarheter kan snabbt ändras till sin motsats.

Heiti Ernits sa...

Kan också nämna att delegationen har ändrats; vilket innebär att alla ärenden som har avslagits (dvs. när tjänstemännen utifrån sin kompetens beslutar sig för att avslå beaktat miljöperspektiven) kommer numera upp i nämnden. Det vill säga ett ökat politikerstyre.
Så jag ser en svettig period framför mig.
Jag väljer att lita på tjänstemännen och deras kompetens...

Anonym sa...

hur kan det då komma sig att delegationen ändras om du litar på tjänstemännen? För i Borås är väl mp fortfarande en del av majoriteten?

Heiti Ernits sa...

Anonym:
Har varit inne på debatten en gång tidigare.
Jag får välja mina strider.
Det gäller att ha en balans i att kunna driva vettig politik, dvs. att få in förslag som majoriteten tycker är bra. För att kunna påverka krävs det att bygga upp ett förtroende. Därför ville jag inte ta i strid i delegationsfrågan, men jag tar gärna strid i ärenden som kommer upp.

Heiti Ernits sa...

Anonym:
Man får göra en avvägning från fall till fall. Och ändrad delegationsordning leder inte per automatik till "sämre" beslut ur miljöperspektiv.