2007-08-21

Klimatförändringar

Sitter hemma och läser handlingarna från stadsbyggnadskontoret, och döm om min förvåning när jag hittade denna text i ett av detaljplanerna för nybyggnation.
"….Hänsyn har tagits till höga vattenstånd samt framtida klimatförändringar…."

Och plötsligt blev det verkligt.

Inga kommentarer: